Eksport towarów poza obszar Unii Europejskiej (np. za wschodnią granicę czy do Wielkiej Brytanii) wiąże się z koniecznością dokonania odprawy celnej. Cło od wywozu towarów płaci importer, a stawka VAT wynosi 0%, ale i w tej sytuacji trzeba dochować szeregu procedur, które mogą sprawiać trudności.

Aby bez problemu dokonać odprawy celnej, należy skompletować wiele dokumentów i dopełnić niezbędnych formalności. Poniżej wskazujemy, jak prawidłowo przeprowadza się odprawę celną eksportową oraz co jest potrzebne do powierzenia nam jej wykonania.

 

Czym jest odprawa celna eksportowa?

Termin „odprawa celna eksportowa” oznacza wszystkie czynności i wymogi uregulowane w przepisach celnych, które są związane z procedurą wywozu towarów poza obszar Unii Europejskiej – jak choćby do Ukrainy czy Norwegii.

Od 1 stycznia 2021 r. wywóz towarów do Wielkiej Brytanii podlega procedurom eksportowym po stronie unijnej i importowym po stronie brytyjskiej.

 

Kto dokonuje odprawy celnej eksportowej?

Aby eksportować towary do państw spoza Unii Europejskiej, eksporter musi się zarejestrować w systemie usług celnych PUESC oraz uzyskać numer EORI.

Służy on do identyfikacji w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. O tym, jak uzyskać numer EORI, możesz przeczytać tutaj.

Eksportujący towary przez różne terytoria potrzebują zabezpieczenia należności celnych dla tranzytu towarów. Najpopularniejszym sposobem takiego zabezpieczenia jest karnet TIR (skrót od fr. Transport International Routier – Międzynarodowy Transport Drogowy). Dzięki niemu nie potrzeba już dodatkowych zabezpieczeń czy gwarancji na poczet ew. należności celno-podatkowych, które mogłyby się pojawić przy wprowadzaniu towaru na dany obszar celny.

Karnety ATA natomiast pozwalają na bezcłowe czasowe przemieszczanie towarów na wystawy, targi czy kongresy, a także przewóz wzorów i próbek towarów dla klientów poza obszarem celnym UE. Karnet ATA jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania. Termin ten nie może być przedłużany.

Odprawy celnej eksportowej można dokonywać samodzielnie, ale warto ją powierzyć naszej agencji celnej, szczególnie w przypadku regularnego eksportu.

 

Odprawa eksportowa – jakie dokumenty są potrzebne?

Obowiązkowo do zgłoszenia celnego przy eksporcie należy przedstawić właściwe dokumenty:

 • fakturę bądź inny dokument, na podstawie którego zgłaszana jest wartość towarów;
 • list przewozowy;
 • fakturę za transport i packing list– instrukcję, jak zapakowany jest towar na czas transportu;
 • certyfikat zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej;
 • inne dokumenty, jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Ze względów podatkowych eksporter musi przechowywać te dokumenty przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonał zgłoszenia celnego.

 

Odprawa celna towarów – krok po kroku

 1. Zgłoszenie towaru do procedury wywozu przez eksportera – wyłącznie elektronicznie w systemie teleinformatycznym AES (Automatyczny System Eksportu), dostępnym poprzez PUESC.
 2. Przyjęcie zgłoszenia celnego wywozowego przez urząd celno-skarbowy oraz zwrotne przesłanie numeru ewidencyjnego operacji wywozowej.
 3. Zwolnienie towarów po kontroli do procedury wywozu oraz generowanie Wywozowego Dokumentu Towarzyszącego (EAD).
 4. Udzielenie zgody przez urząd celno-skarbowy na opuszczenie przez towar unijnego obszaru celnego oraz zwolnienie towaru w systemie.
 5. Zamknięcie procedury eksportowej następuje po faktycznym wywiezieniu towaru poza granice UE, gdy urząd celno-skarbowy przesyła komunikat do eksportera lub reprezentującej go agencji celnej. Po otrzymaniu komunikatu o zamknięciu procedury eksportowej można wykazać stawkę VAT 0%.

 

Należności celno-podatkowe w eksporcie

W procedurze wywozu towarów poza granice UE nie występują opłaty celne ani inne należności podatkowe (eksport jest procedurą wspieraną przez państwo, stąd też możliwość zastosowania 0% stawki podatku VAT).

Zastosowanie stawki VAT 0% wymaga spełnienia następujących przesłanek:

 • dostawca jest zarejestrowany dla celów VAT,
 • towary są transportowane lub wysyłane z Polski poza terytorium UE w wyniku dostawy,
 • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE.

Powyższe ograniczenia mają na celu uniemożliwienie pozostawienia towaru na terytorium kraju, zaniżenie należnego VAT oraz wyłudzenia jego zwrotu.

 

Obsługa agencji celnej – to ważne

Nasi wykwalifikowani agencji pomogą Państwu w przeprowadzeniu całej procedury eksportu. Więcej informacji o oferowanych usługach agencji celnej można znaleźć w linku: https://bialmich.com/nasze-uslugi/agencja-celna-bialmich/