Celem firmy Bial-Mich jest optymalizacja transportu pod względem kosztowym i czasowym. Priorytetem jest jak najkrótszy czas dostawy, mniejsze koszty magazynowania oraz uproszczenie całego procesu przewozu towarów.

Transport multimodalny
w ofercie Bial-Mich

Transport multimodalny jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się handel międzykontynentalny. Ta nowoczesna alternatywa znacząco ułatwia cały proces przemieszczania towarów. Transport multimodalny jest opłacalny pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Dlatego cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jest przyszłością w branży logistyczno-spedycyjnej.

Firma Bial-Mich świadczy szeroki zakres usług transportowo-logistyczno-spedycyjnych, w tym także oferuje przewozy multimodalne o zasięgu międzynarodowym. Nasi wykwalifikowani pracownicy dla każdego klienta przygotowują kompleksowe oraz maksymalnie dopasowane do wymagań i oczekiwań rozwiązania logistyczne.

Koordynują i monitorują każdy etap procesu transportu towarów. Reagują także natychmiast w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Przewagą firmy Bial-Mich jest także bliskość do terminalu w Małaszewiczach.

Dlaczego transport multimodalny w BIAL-MICH

Realizujemy zlecenia krajowe i międzynarodowe

 • usprawnia łańcuch dostaw ładunku,
 • optymalizacja kosztów transportu,
 • skraca czas dostawy,
 • uproszczone procedury i formalności (jeden dokument i jedna opłata),
 • mniejsza ilość zakłóceń,
 • mniej przeładunków to mniejsze ryzyko uszkodzenia towarów,
 • mniejsza zależność od warunków pogodowych,
 • bezpieczeństwo i płynność realizacji zlecenia.

Jesteśmy skuteczni

 • dostarczamy wysoką jakość,
 • obsługujemy przewozy krajowe i międzynarodowe,
 • kompleksowa organizacja łańcucha dostaw (odprawa celna, przeładunek, facht kolejowy, drogowy, dostarczenie towaru),
 • działamy elastycznie, w odpowiedzi na Twoje potrzeby,
 • posiadamy szereg pozytywnych rekomendacji od naszych klientów,
 • łatwy i szybki kontakt,
 • jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Niskie koszty i dalekie zasięgi

W ramach jednej umowy i opłaty jesteśmy w stanie dostarczyć towar na dalekie odległości, dbając o jego bezpieczeństwo i terminowość dostawy. Posiadamy rozbudowaną sieć kontaktów międzynarodowych, która pozwala nam realizować zlecenia sprawnie i bez zakłóceń. Tym samym obniżamy koszty zlecenia, bazując na sprawdzonych połączeniach.

Minimalizujemy również wpływ na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji CO² i innych szkodliwych tlenków.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami i za wypełnieniu niniejszego formularza. Przygotujemy ofertę transportu dopasowaną do Państwa potrzeb.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Bial-Mich Sp. z o.o. Sp.k.. Więcej informacji znajduje się na stronie Polityka Prywatności

Zapytaj o wycenę