Nasi przewoźnicy to fundament naszych usług, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z Bial-Mich była trwała i satysfakcjonująca.

 • Szukasz partnera, z którym możesz rozwijać swój biznes?
 • Potrzebujesz rzetelności informacji i terminowości w płatnościach?
 • Chcesz więcej niż tylko jednorazową transakcję?

Sprawdź w jakich aspektach poza zleceniami transportu możesz na nas liczyć i jak to może wpłynąć na optymalizację procesów w twojej firmie.

Terminowa obsługa oraz możliwość skrócenia terminu płatności

Terminowa obsługa oraz możliwość skrócenia terminu płatności

Masz kontrolę nad tym kiedy otrzymujemy Twoje dokumenty i wiesz od razu kiedy dokładnie zostanie zrealizowana płatność za Twoją fakturę.

Stabilność współpracy

Stabilność współpracy

Zapewniamy możliwość prowadzenia aut jak również pojedyncze zlecenia z korzystnymi stawkami transportowymi.

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowa

 • Dokonujemy analizy dokumentacji osobowej uwzględniając specyfikę branży,
 • Przygotowanie profesjonalnej umowy o pracę,
 • Audyt dokumentacji pracowniczej – kompletacja teczki osobowej,
 • Proponujemy najnowsze rozwiązania optymalizacyjne w czasie trwania umowy współpracy, wdrażanie regulaminów dla dużych podmiotów oraz autorskie rozwiązania informatyczne.

Ewidencja czasu pracy kierowców

Ewidencja czasu pracy kierowców

 • Generujemy oszczędności ZUS i PIT-4 dzięki optymalizacji umów o pracę,
 • Odpowiadamy za nasze ewidencje m.in. przed ZUS, US, PIP.
 • Proponujemy najnowsze rozwiązań optymalizacyjne w czasie trwania naszej współpracy
 • Panel Klienta – dostęp do rozliczeń 24h z każdego miejsca.

Rozliczanie kosztów podróży i delegacji

Rozliczanie kosztów podróży i delegacji

 • Gwarantujemy prawidłowe rozliczenia w oparciu o plik cyfrowy, wykresówkę, kartę drogową oraz inną dokumentację pracowniczą,
 • Pomagamy odzyskać nadpłacone podatki nawet do 3 lat,
 • Oferujemy nowatorskie rozwiązania informatyczne dostosowane do potrzeb Twojej Firmy, chroniące Twoje bezpieczeństwo na wypadek kontroli PIP oraz sporów z pracownikami.

Wyliczenia płacy minimalnej

Wyliczenia płacy minimalnej

 • Wprowadzamy rozwiązania optymalizujące płace minimalne, obsługując w językach francuskim, włoskim, niemieckim, angielskim,
 • Gwarantujemy cykliczne i terminowe zgłaszanie Twoich pracowników zgodnie z wymogami poszczególnych państw,
  Oferujemy:
 • Profesjonalną obsługę rządowych platform UE,
 • Konsultacje prawne – wsparcie w sytuacjach kryzysowych na terytorium Polski i poza nim,
 • Faktyczne przechowywanie dokumentów m.in. we Francji oraz we Włoszech zgodnie z Dekretami,
 • Prawidłowe rozliczanie płac na terenie UE w oparciu o dokumentację źródłową.

Szkolenia kadry oraz kierowców

Szkolenia kadry oraz kierowców

 • Organizujemy warsztaty szkoleniowe przygotowane w oparciu o materiały Klienta, doradztwo transportowe, analizę plików oraz wykresów zgodnie z indywidualnymi potrzebami Twojej firmy,
 • Dostęp do największej liczby raportów i analiz na rynku m.in. Raport popełnianych wykroczeń zgodnie z rozp. 561.

Wsparcie podczas kontroli ITD i PIP

Wsparcie podczas kontroli ITD i PIP

 • Przygotowujemy do kontroli z zakresu „ITD”, w ramach świadczonych usług nasi reprezentanci uczestniczą podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Pragniemy także podkreślić, iż obecność przedstawiciela naszej firmy w trakcie przeprowadzanej kontroli PIP da poczucie bezpieczeństwa, stabilności oraz pełnego przygotowania.
 • Jesteśmy przekonani, że wszelkie audyty, którym towarzyszyć będą nasi eksperci, zakończą się dla Państwa pozytywną oceną i przychylnym Państwa firmie raportem.

Zapraszamy do kontaktu marzena.piotrowicz@bialmich.pl Tel: +48 606881627