Posiadamy bogate doświadczenie w organizowaniu transportu towarów niebezpiecznych. Każde zlecenie realizujemy kompleksowo, z zachowaniem najwyższych standardów, w oparciu o normy prawne i restrykcje oraz przy zachowaniu zwiększonej ostrożności.

Bezpieczeństwo i doświadczenie
w przewożeniu towarów niebezpiecznych

Wiemy, że transport materiałów niebezpiecznych jest szczególnym rodzajem przewozów ze względu na poziom zagrożenia dla osób, mienia i środowiska naturalnego. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby bezpiecznie dostarczyć ładunki do punktu docelowego.

Dbamy o odpowiedni sposób pakowania ładunków niebezpiecznych, a także o środki ochrony przeciwpożarowej, prawidłowe oznakowanie pojazdu oraz wymaganą dokumentację.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie transportu towarów niebezpiecznych na terenie kraju, jak również całej Unii Europejskiej i Euro-Azji.

Przewóz materiałów niebezpiecznych realizujemy z wykorzystaniem różnych rodzajów i gałęzi transportu, w tym transportu drogowego ADR, transportu kolejowego RID, transportu multimodalnego. W przypadku przewozu ładunków na duże odległości, w sposób szczególny polecamy dwa ostatnie rozwiązania. Transport kolejowy i łączony pozwala optymalizować koszty oraz czas dostawy.

Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w realizacji transportu towarów niebezpiecznych. Naszą kadrę stanowią wyspecjalizowani pracownicy posiadający kompetencje, szeroką wiedzę oraz wieloletnią praktykę w zakresie spedycji materiałów niebezpiecznych.

Wszystkie zlecenia stale kontrolujemy na każdym etapie przewozu. Dysponujemy nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, dzięki którym możemy nadzorować lokalizację przewożonego towaru 24/7.

W sytuacjach kryzysowych reagujemy natychmiast. Dokładamy wszelkich starań, aby materiały niebezpieczne dotarły na czas pod wskazany adres w nienaruszonym stanie. To dla nas priorytet.

Usługi przewozu wszystkich klas materiałów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne (DG) to substancje, które podczas transportu stanowią zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska. Nasza firma oferuje usługi przewozu wszystkich klas materiałów niebezpiecznych.

Rodzaje załadunków, które przewozimy

 • materiały i przedmioty wybuchowe,
 • gazy,
 • materiały zapalne ciekłe, stałe i samozapalne,
 • materiały utleniające,
 • materiały organiczne,
 • materiały trujące,
 • materiały zakaźne,
 • materiały promieniotwórcze,
 • materiały żrące,
 • różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Załatwiamy formalności:

 • przygotowujemy niezbędną dokumentację (Deklaracja Ładunku Niebezpiecznego – Dangerous Goods Shipper’s Declaration),
 • weryfikujemy dokumentację oraz przygotowujemy wszystkie dokumenty przewozowe,
 • przygotowujemy certyfikowane opakowania zabezpieczające towary niebezpieczne przed ewentualnymi skutkami uszkodzenia,
 • sporządzamy kompletną dokumentację niezbędną do odprawy celnej (faktura, packing list, upoważnienie do odprawy, dokumenty firmy),
 • przygotowujemy dokumentację dotyczącą właściwości towaru – diagramy i rysunki techniczne.

Od czego zależy koszt przewozu towarów ADR?

Transport substancji niebezpiecznych w transporcie drogowym w Europie ADR jest specyficzną formą transportu. Cena tego typu usług zależy od wielu czynników.

Można do nich zaliczyć między innymi:

 • trasę – ważna jest nie tylko odległość mierzona w kilometrach, kierunek czy pora roku, ale także sam proces planowania trasy, który wymaga stosowania się do wielu restrykcji,
 • wagę, wymiary, parametry ładunków,
 • klasę zagrożenia – po zakwalifikowaniu towaru do odpowiedniej kategorii należy dobrać właściwy środek transportu i odpowiednie opakowanie zabezpieczające. Im bardziej niebezpieczny ładunek, tym wyższy koszt transportu,
 • inne czynniki – zezwolenia, licencje, ubezpieczenie, formalności celne, usługi magazynowe, itp.

Trzeba też mieć świadomość, że ładunki niebezpieczne mogą przewozić tylko odpowiednio przygotowane pojazdy ze specjalistycznym wyposażeniem i oznakowaniem. Kierowca takiego samochodu musi natomiast posiadać kwalifikacje i uprawnienia ADR.

Firma Bial-Mich dokłada wszelkich starań, aby przewożenie materiałów niebezpiecznych było realizowane przy możliwie najniższych kosztach i z zachowaniem wysokiego stopnia bezpieczeństwa.

Rozwijaj swój biznes z nami!

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami i za wypełnieniu niniejszego formularza. Przygotujemy ofertę transportu dopasowaną do Państwa potrzeb.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Bial-Mich Sp. z o.o. Sp.k.. Więcej informacji znajduje się na stronie Polityka Prywatności

Przewozy ADR - zapytaj o wycenę