Nasi agenci z pełnym zaangażowaniem dbają o dopełnienie wszelkich formalności w Urzędzie Celnym związanych z importem, eksportem oraz tranzytem towarów. W ramach usprawnienia łańcucha logistycznego oferujemy kompleksowe usługi celne.

Dlaczego warto korzystać
z usług agencji celnej Bial-Mich?

W Bial-Mich świadczymy profesjonalne usługi w zakresie reprezentowania podmiotów i osób fizycznych importujących oraz eksportujących towary w Urzędzie Celnym.

Nasi agenci celni dysponują fachową wiedzą na temat przepisów celnych, wymagań prawnych i niezbędnej dokumentacji. Zajmą się regulowaniem opłat celnych, odprawami oraz innymi czynnościami związanymi z przemieszczaniem towarów pomiędzy granicami państw na całym świecie. Dzięki temu zrobisz to szybciej, taniej i zmniejszysz ryzyko.

Agencja celna Bial-Mich to:

Szybka i profesjonalna obsługa celna.
Przyspieszenie dopełniania formalności – agencje często korzystają z przyspieszonych bądź uproszczonych procedur odprawy celnej.
Eliminacja ryzyka błędów podczas dopełniania zawiłych formalności.
Agenci celni posiadają specjalistyczną wiedzę na temat przepisów celnych oraz aktualizują ją na bieżąco w związku z dynamicznymi zmianami regulacji.
Oszczędność czasu i pieniędzy oraz uniknięcie stresu.
Możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności.
Bial-Mich agencja celna

Wszystkie formalności w jednym miejscu. Szybko, skutecznie

Czym różni się agencja celna od Urzędu Celnego?

Agencja celna i Urząd Celny bywają często mylone. Trzeba jednak mieć świadomość, że są to odrębne instytucje.

Urząd Celny to instytucja państwowa, która reprezentuje interesy państwa w sprawach celnych. Osoby zatrudnione w Urzędzie Celnym to przede wszystkim funkcjonariusze celni których nie należy mylić z agentami celnymi.

Natomiast agencje celne pełnimy funkcję pośrednika pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Celnym. Nasi agenci celni reprezentują Twoją firmę w sprawach celnych, pomagając w załatwieniu wszelkich formalnościach związanymi z eksportem, importem i tranzytem towarów.

 

 

Jak działa nasza agencja celna?

Agencja celna Bial-Mich zajmuje się wszelkimi sprawami formalnymi, które są związane z celną obsługą importu i eksportu oraz tranzytu towarów. W przypadku transportu ładunków wewnątrz Unii Europejskiej procedury są dość uproszczone, ponieważ realizowany jest w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wystarczy deklaracja Intrastat.

Formalności i procedury związane ze współpracą handlową z państwami spoza Unii Europejskiej (np. Chiny) są skomplikowane oraz wymagają dokonywania zgłoszeń celnych, posiadania wielu dokumentów oraz pozwoleń, a dodatkowo regulacje często się zmieniają.

Nasza agencja zajmuje się zarówno obrotem towarów z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza UE. Agenci doskonale orientują się w przepisach celnych i przeprowadzą cały proces zgłoszenia celnego w imieniu Twojej firmy, co pozwoli uniknąć pomyłek w dopełnianiu formalności przed organami celno-skarbowymi oraz zaoszczędzić czas i uniknąć stresu.

Zadania agencji celnej

Głównym zadaniem naszych agentów celnych jest wykonywanie czynności związanych z odprawą celną.  Dokonują oni zgłoszenia celnego towarów przekraczających granicę Unii Europejskiej oraz nabycia towarów akcyzowych na terenie Unii Europejskiej. Ponadto doradzają, weryfikują dokumenty, obliczają wszelkie niezbędne do zrealizowania opłaty oraz reprezentują Twoją firmę przed Urzędem Celno-Skarbowym, Graniczną Kontrolą Sanitarną czy Inspekcją Handlową Artykułów Rolno – Spożywczych.

 

Przykładowe zadania agencji celnej to m.in.:

 • Zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu w formie pisemnej: elektronicznej (system AIS) bądź papierowej (formularz SAD) – obowiązkowe w przypadku importu spoza UE. Umożliwia legalny handel czy użytkowanie sprowadzonego towaru. Efektem zgłoszenia jest otrzymanie przez importera dokumentu PZC po opłaceniu należności celno-podatkowych.
 • Zgłoszenie do procedury wywozu towarów z obszaru celnego UE w formie elektronicznej do systemu AES/ECS2 – obowiązek dla firm eksportujących swoje towary. Umożliwia uzyskanie komunikatu IE599, czyli potwierdzenia wywozu.
 • Wystawienie świadectw pochodzenia EUR 1, ATR – konieczne w przypadku eksportu do krajów, z którymi UE podpisała umowy o wolnym handlu (m.in Ukraina, Szwajcaria, Norwegia, Serbia). Wymiana z Turcją oprócz EUR 1 wymaga także certyfikatu ATR.
 • Wystawienie świadectw pochodzenia EUR 1, ATR – konieczne w przypadku eksportu do krajów, z którymi UE podpisała umowy o wolnym handlu (m.in Ukraina, Szwajcaria, Norwegia, Serbia). Wymiana z Turcją oprócz EUR 1 wymaga także certyfikatu ATR.
 • Wystawienie dokumentów T1, T2, wypełnienie i zgłoszenie elektroniczne T1 pozwala na legalny przewóz importowanego, nieunijnego towaru z granicy UE do miejsca odprawy ostatecznej na terenie kraju lub np. do składu celnego. Natomiast T2 wystawiane są w przypadku eksportu i mają na celu usprawnienie przekraczania granic celnych w trakcie tranzytu między krajem eksportu i przeznaczenia.
 • Przygotowanie CMR, wydruki.
 • Wystawienie świadectw pochodzenia.
 • Organizacja kontroli organów nadzoru rynku (WIJHARS, SANEPID, PIORIN) – w przypadku niektórych kategorii towarów (artykuły rolne, spożywcze czy mające kontakt z żywnością) niezbędne jest przeprowadzenie badań przez właściwe służby przed ich dopuszczeniem do obrotu.
 • Uczestnictwo przy rewizji celnej.
 • Składanie wniosków i odwołań.

Posiadamy certyfikat AEO

 • Wystawianie karnetu TIR, zgłoszenie NCTS.

Certyfikat AEO (Authorised Economic Operator) to pozwolenie wydane przez służby celne. W Polsce jest znany pod nazwą Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy. Otrzymanie takiego certyfikatu jest gwarancją bezpieczeństwa prowadzonej wymiany handlowej. Dzięki tej certyfikacji nasza agencja przejmuje część obowiązków z obszaru czynności celnych.
Świadectwo AEO obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej i jest honorowane przez wszystkie organy celne państw. Oznacza to, że przedsiębiorca, któremu przyznano ten certyfikat, jest traktowany przez organy celne priorytetowo jako wiarygodna firma.

 

Certyfikat przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo wymiany oraz na konkretne korzyści:

 • priorytetową obsługę wniosków i zgłoszeń celnych, poza kolejnością;
 • specjalne miejsca obsługi;
 • dedykowane pasy ruchu;
 • mniejszą liczbę kontroli fizycznej i kontroli dokumentów.

Korzystanie z naszych usług jest bardzo proste. Pierwszym krokiem do współpracy z agencją celną jest podpisanie stosownych dokumentów. Upoważnienie pośrednie najczęściej są używane w przypadku tzw. procedury uproszczonej. W pozostałych sytuacjach z reguły podpisuje się upoważnienie bezpośrednie. Kolejnym etapem jest zarejestrowanie w sposób elektroniczny upoważnienia firmy zlecającej usługę. I już jesteśmy gotowi do współpracy!

Agencja celna Biała Podlaska - rozwijaj swój biznes z nami!

Tel. +48 602 639 470 / +48 604 701 476 / +48 602 600 349

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami i za wypełnieniu niniejszego formularza. Przygotujemy ofertę transportu dopasowaną do Państwa potrzeb.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Bial-Mich Sp. z o.o. Sp.k.. Więcej informacji znajduje się na stronie Polityka Prywatności

Zapytaj o wycenę