Numer EORI (Economic Operators Registration and Identyfication) jest stosowany do identyfikacji podmiotów gospodarczych w kontaktach z organami celno-skarbowymi na terenie Unii Europejskiej. Przyznawany jest jednorazowo, a jego brak uniemożliwia dokonanie odprawy celnej importowej lub eksportowej w UE i tym samym dokonania wysyłki eksportowej lub obsługi towaru importowanego.

 

Rejestracja EORI odbywa się w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT). Wnioski składa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) pod adresem www.puesc.gov.pl. W ten sam elektroniczny sposób obsługiwane są wnioski o aktualizację danych podmiotu lub dezaktywację numeru EORI.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają już numer EORI, nie muszą się rejestrować za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC, ponieważ ich dane zostały automatycznie zmigrowane z rejestru EORI do nowego systemu. Aby uzyskać dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez System Informacyjny Służby Celnej (SISC) za pośrednictwem PUESC, przedsiębiorcy muszą założyć konto na PUESC i połączyć zmigrowane dane z kontem zgodnie z opisem zawartym w dokumencie e-Klient Służby Celnej – Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej.

 

Jak uzyskać numer EORI? Nadanie numeru EORI

 

W Polsce numer EORI może uzyskać tylko firma krajowa lub firma zagraniczna z kraju trzeciego, tj. firma spoza UE,  jeżeli numer ten nie został jej dotąd nadany w jednym z krajów UE. Jest on zawsze konfiguracją kodu kraju + numeru NIP + 00000 (5 zer).

 

Firma zagraniczna z kraju UE, która posiada numer EORI lub firma spoza UE, która posiada numer EORI nadany w jednym z krajów UE, posługuje się na PUESC numerem EORI nadanym w jednym z krajów UE. Taką firmę należy zarejestrować na PUESC, podając we wniosku ten numer. W przypadku podmiotów z krajów trzecich numer EORI składa się z liter „PL” i ciągu 14 cyfr ze znakiem „Z” na końcu.

 

Nadawanie numeru EORI następuje w ramach usługi e-Klient Służby Celnej z wykorzystaniem Wniosku o rejestrację danych podmiotu w SISC. 

 

We wniosku o nadanie numeru EORI należy podać:

 

  • rodzaj podmiotu i obszar działania (z zaznaczonym polem dotyczącym nadania numeru EORI);
  • numery identyfikacyjne podmiotu (NIP, REGON, KRS, posiadane numery VAT UE);
  • formę prawną prowadzenia działalności;
  • kod PKD głównej działalności;
  • pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności;
  • adres siedziby oraz adres do korespondencji;
  • oświadczenia dotyczące: odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną, wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.

 

Informacja o rejestracji, nadaniu numeru ID SISC oraz numeru EORI zostaje przesłana na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o nadanie numeru EORI. W sprawach szczególnych, np. podczas pilnej odprawy celnej, numer EORI zostaje też przekazany do urzędu, w którym dokonuje się takiej odprawy.

 

Dokument potwierdzający nadanie numeru EORI: