Skip to Content

Category Archives: Co nowego

Wyniki badania satysfakcji ze współpracy

Już tradycyjnie jak co roku nasza firma zleciła przeprowadzenie Badania Satysfakcji wśród naszych klientów.

Wartość wskaźnika NPS w roku 2020, ku naszej ogromnej radości wyniosła 81,4.

To wynik, który zaskoczył nas samych, oczywiście pozytywnie i cieszy tym bardziej, iż wzrasta z roku na rok.

 W tym trudnym, pełnym nowych wyzwań okresie pandemii, dokładaliśmy wszelkich starań aby jakość naszych usług pozostała na dotychczasowym a nawet wyższym poziomie, dbając jednocześnie o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz partnerów.

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na wywiad i podzielenie się swoją opinią. Zapewniamy, że każda uwaga i komentarz są dla nas cenne i z każdej staramy się wyciągać wnioski na przyszłość.

Dziękujemy za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni i obiecujemy dalsze ciągłe doskonalenie naszych usług.

Niezmiennie „Chcemy pozostać waszym kluczowym wyborem”

Zespół Bial-Mich

0 Continue Reading →

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (Good Distribution Practices)

Kolejnym naszym krokiem do ciągłego doskonalenia jest przygotowanie naszej organizacji do przewozu farmaceutyków. Skrupulatnie przeanalizowaliśmy cały nasz System Zarządzania Jakością i dostosowaliśmy go do wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Cały personel z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w serii szkoleń, zwiększając swoją wiedzę i zdobywając nowe kompetencje.

9 września 2020 r odbył się Audyt Zewnętrzny przeprowadzony przez LLC Certification pod kątem zgodności procedur i procesów w firmie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

W wyniku przeprowadzonych działań nie stwierdzono żadnych niezgodności podczas audytu certyfikacyjnego i uhonorowano naszą firmę Certyfikatem DPD/GDP w zakresie: Świadczenie usług spedycyjnych.

Z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem podchodzimy do tak odpowiedzialnych tematów jak transport produktów leczniczych, mając na względzie bezpieczeństwo całego procesu i przede wszystkim finalnego odbiorcy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w tym zakresie.

0 Continue Reading →

Certyfikat ISO 9001:2015

W dniu 7 września 2020 odbył się w naszej firmie Audyt zewnętrzny przeprowadzony przez firmę LLC Certification pod kątem wymagań ISO 9001:2015. Certyfikacja, zakończyła się sukcesem i z dumą prezentujemy Państwu uzyskany certyfikat ISO 9001:2015.

 

W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, przejrzystość procesów oraz zgodność działania z wymogami klientów i obowiązującymi procedurami, nasza firma od początku działała w oparciu o wewnętrzny system zarządzania jakością.

Przeprowadzony Audyt oficjalnie potwierdził zasadność oraz kompleksowość systemu zarządzania jakością, obowiązującego w firmie Bial-Mich.

Jest to kolejny krok w stronę doskonalenia naszych usług i obiecujemy, że na tym nie poprzestaniemy.

0 Continue Reading →

Cena kontra bezpieczeństwo

Jeden z najważniejszych aspektów determinujących wybór przewoźnika bądź spedytora do obsługi
przewozu stanowi niezmiennie bezpieczeństwo. Chociaż w praktyce na pytanie „co jest dla klienta
najważniejsze” usłyszymy „cena”, to jeśli miałby wybierać pomiędzy najniższą ofertą a bezpieczną
transakcją, niemal zawsze wybierze tą drugą opcję. Czytaj więcej…

0 Continue Reading →

Firma Dobrze Widziana

Z ogromną radością informujemy, iż nasza firma została uhonorowana tytułem Firma Dobrze Widziana

Kapituła Konkursu doceniła nasze starania w zakresie CSR–Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu m.in.:

 • Jasne reguły dotyczące premiowania i bonusowania pracowników
 • Prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej
 • Zwyczaje płatnicze oraz reputację firmy
 • Uczciwe praktyki rynkowe
 • Relacje z klientami
 • Społeczne zaangażowanie – m.in. stałe wsparcie finansowe brązowej medalistki Mistrzostw Europy w Podnoszeniu ciężarów, zakupy prezentów świątecznych oraz artykułów spożywczych i chemii gospodarczej do Domu Dziecka.

 

Dziękujemy za to wyróżnienie oraz przede wszystkim docenienie naszych starań!

 

Certyfikat: Bial-Mich Firma Dobrze Widziana

0 Continue Reading →

Raport badania SQAS

W dniach 3-6 grudnia 2019 r w naszej firmie zostało przeprowadzone badanie SQAS, w trakcie którego firma Bial-Mich uzyskała wynik 75%.

Uzyskany wynik to duża satysfakcja ale również wyzwanie, żeby ciągle doskonalić zachodzące procesy  i nie zawieść zaufania, którym zostaliśmy obdarzeni.

Samo badanie SQAS jest narzędziem, które pozwala na przeprowadzenie obiektywnej i jednolitej oceny systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem.

Kwestionariusz dostosowany jest do różnych typów aktywności związanych z logistyką lądową oraz dystrybucji chemicznej i obejmuje m.in. takie obszary jak:

 • zarządzanie;
 • bezpieczeństwo;
 • zdrowie i środowisko;
 • sprzęt;
 • działania administracyjne i operacyjne;
 • ochronę i zabezpieczenia oraz
 • inspekcję terenu (sprawdzenie aspektów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego).

Naszym celem od początku istnienia firmy jest ciągłe doskonalenie, zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług oraz zwiększenie bezpieczeństwa podczas realizowanych przewozów.

Udział w badaniu SQAS jest bardzo cennym doświadczeniem, które z pewnością otwiera oczy na wiele aspektów w procesie logistycznym. Ta świadomość jest naszym codziennym motywatorem do dalszej pracy w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług oferowanych przez Bial-Mich.

 

Zobacz raport badania SQAS

0 Continue Reading →

Wszystkie ręce na pokład!

Nasza firma po raz kolejny przeprowadziła Badanie Satysfakcji wśród naszych klientów.
Wartość wskaźnika NPS, ku naszej ogromnej radości jest wyższa niż w roku poprzednim i wyniosła 61,4.
Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na wywiad i podzielenie się swoją opinią. Zapewniamy, że każda uwaga i komentarz są dla nas cenne i z każdej staramy się wyciągać wnioski na przyszłość.
Obiecujemy ciągłe doskonalenie naszych usług i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.
Chcemy być waszym kluczowym wyborem

Zespół Bial-Mich

Zaświadczenie Biostat

0 Continue Reading →

Multi- czy Intermodal? O różnicach w specyfice transportów łączonych.

Często jesteśmy świadkami rozbieżnościami w nazewnictwie rodzajów przewozów w branży transportowej. Zdarza się tak, że pojęcia opisujące transporty o odmiennej specyfice realizacji, omylnie nazywane są podobnie.

Dobrym przykładem tego typu błędów jest tożsamo używane pojęcie transportu multimodalnego i intermodalnego.

Transport multimodalny – jest określeniem przewozów towarów, z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi lub rodzaju transportu. Przy wykonywaniu tego typu przewozów, dopuszcza się również możliwość zmiany jednostki ładunkowej. Przykładem tego typu manipulacji, może być dekonsolidacja kontenera kolejowego na magazynie przeładunkowym, po czym wykonanie załadunku na ciągnik siodłowy z naczepą typu plandeka i finalny odwóz do odbiorcy przesyłki.

Transport multimodalny, dzieli się jednak na co najmniej dwie, najczęściej używane podkategorie, który różnią się od siebie:

1/ Transport intermodalny – który charakteryzuje wykorzystanie więcej niż jednego rodzaju transportu, natomiast przy zachowaniu tej samej jednostki ładunkowej. Przykładem może być kontener kolejowy, przeładowywany na ciągnik siodłowy z podwoziem podkontenerowym.

2/  Transport kombinowany – podobnie jak intermodal, realizowany jest wyłącznie przy zachowaniu tej samej jednostki ładunkowej, natomiast charakteryzuje go wykorzystanie więcej niż jednej gałęzi transportu. Przykładem może być, kontener morski, przeładowywany na ciągnik siodłowy z podwoziem podkontenerowym.

Realizując transporty z wykorzystaniem w/w transportów, dokonuje się wiele operacji transportowo-przeładunkowych, których nazewnictwo często bywa źle definiowane.

Jednym z przykładów powyższych, jest cross-docking – czyli dystrybucja towarów jednolitych, bądź tożsamych, natomiast po uprzedniej konsolidacji, konfekcjonowaniu oraz uformowaniu jednostek ładunkowych. Przykładem tego typu operacji może być wspomniana przy transporcie multimodalnym, dekonsolidacja kontenerów.

Po otwarciu kontenera, towar jest rozładowywany, segregowany i konfekcjonowany. Kolejno tworzone są jednostki ładunkowe, które są odpowiednio pakowane, zabezpieczane i przygotowane do wysyłki. Nierzadko zdarza się, że odbiór (często jednolitego) towaru z kontenera, realizuje kilka samochodów ciężarowych, wysyłanych w zupełnie inne kierunki.

 

Warto odróżnić:

Gałęzie transportu: lądowy, wodny, powietrzny

Rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, morski, śródlądowy, lotniczy, przesyłowy, etc.

2 Continue Reading →

To dla Was zmieniamy się na lepsze!

W tym roku nasza firma zdecydowała się po raz pierwszy na przeprowadzenie Badania Satysfakcji naszych klientów a dokładnie na zmierzenie wskaźnika NPS (Net Promoter Score).

W pierwszym przeprowadzonym badaniu wartość wskaźnika NPS wyniosła 60,8.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim naszych klientom, którzy zechcieli podzielić się swoją opinią na temat naszej współpracy.

Cieszy nas ten wynik tym bardziej, że od samego początku istnienia firmy, w centrum naszej kultury organizacyjnej stoi nasz klient. Wasze opinie, Wasz głos, którym zechcieliście się z nami podzielić, zarówno ten pozytywny jak i tym bardziej negatywny są dla nas motorem napędowym do wprowadzania zmian na lepsze i czynnikiem napędowym do realizowania naszej strategii i ciągłego doskonalenia naszych usług.

Zgodnie z naszą wizją  “Jesteśmy kluczowym wyborem dla naszych partnerów i pracowników”

będziemy robić wszystko, żeby grono naszych zadowolonych klientów było coraz większe. Chcemy być dla Was pierwszym wyborem i obiecujemy nie zawieźć Waszego dotychczasowego zaufania.

Zespół Bial-Mich

Zaświadczenie.pdf

0 Continue Reading →

Bial-Mich kibicuje, ucząc się wytrwałości od najlepszych sztangistów w trakcie Akademickich Mistrzostw Świata

W dniach 20-23 września 2018 r. odbyły się w naszym mieście Akademickie Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów. To druga tej rangi impreza, która odbyła się w tym roku w Polsce.

Nasze miasto odwiedzili reprezentanci 28 krajów. To była bardzo udana i rewelacyjnie zorganizowana impreza. Ogromne brawa dla organizatorów i wszystkich zaangażowanych, dzięki którym mogliśmy podziwiać zmagania tak utalentowanych zawodników.

Jesteśmy dumni, że nasza firma wspierając m.in. finansowo oraz aktywnie uczestnicząc w tym przedsięwzięciu dopingowała naszych zawodników. V-ce Prezes naszej firmy Marzena Piotrowicz osobiście wręczała kwiaty zawodnikom.

Obserwując postawę tych młodych ludzi nasuwa się jeden wniosek. Możemy się od nich wiele nauczyć. Zarówno w sporcie jak i w biznesie to, co zasługuje na uznanie i prowadzi do sukcesu to konsekwentna praca nad sobą, walka z własnymi słabościami i gotowość do kolejnych wyzwań po porażce. Z podziwem patrzyliśmy na tych młodych ludzi, którzy po nieudanej próbie podnosili sobie poprzeczkę i w kolejnym podejściu pokonywali własne bariery.

To bardzo cenna lekcja i oby jak najwięcej takich przedsięwzięć w naszym mieście. Warunki i zaplecze mamy imponujące.

Dziękujemy i życzymy sztangistom wielu kolejnych sukcesów!

0 Continue Reading →