Skip to Content

Category Archives: Co nowego

Transport kolejowy – czym jest, zalety i wady. Perspektywy rozwoju międzynarodowego

Transport kolejowy jest sposobem przewozu pasażerów lub towarów z wykorzystaniem trakcji kolejowej, czyli szynowego systemu transportowego, po którym podąża skład pociągu (wagony) ciągnięty lub pchany przez pojazd trakcyjny (jednostkę wyposażoną we własny napęd). Taborem kolejowym nazywamy połączoną kolumnę pojazdów kolejowych, zdolną do samodzielnego przemieszczania się. Pojęcie transportu kolejowego obejmuje trzy obszary, transport pasażerki, towarowy oraz infrastrukturę kolejową.

Historia transportu kolejowego

W powszechnej świadomości wielu z nas kolej jest utożsamiana z rewolucją przemysłową XVIII i XIX wieku, wynalezieniem silnika parowego oraz pierwszymi lokomotywami („ciuchciami”). Jednak kolej, jako sposób transportu, jest znana od starożytności. Odkrycia historyków wskazują na wykorzystywanie tzw. kolej konnej, osadzonej na torowisku drewnianym lub wyżłobieniach w kamiennym trakcie. Rozwiązania te służyły dla ułatwienia przewozu ciężkich ładunków w trudnym terenie, takim jak wzniesienia lub chodniki podziemne.

Kolej konną używano także w Wielkiej Brytanii do transportu pasażerskiego do początku XIX wieku, gdy została stopniowo zastąpiona lokomotywą parową. Pierwszą taką jednostkę wybudował w roku 1804 Richard Trevithick, a pierwowzorem późniejszych konstrukcji był parowóz Rakieta (Rocket) George’a Stephensona z roku 1829. W Europie ostatni kurs lokomotywa parowa wykonała w 2014 r.

Pod koniec XIX wieku genialny niemiecki wynalazca i przedsiębiorca, Gottlieb Daimler, zaprezentował pierwszą konstrukcję lokomotywy spalinowej na wiedeńskim Praterze. Lokomotywa przewoziła transporty towarowe po trakcji wąskotorowej aż do roku 1918. Kolej spalinowa, oparta o silnik diesla, weszła to powszechnego użytku od roku 1912. Wg niektórych niemieckich historyków to właśnie podpisanie umowy o budowę połączenia kolejowego Berlin-Bagdad w roku 1910 i obawa elit Imperium Brytyjskiego o rosnącą, światową rolę silnie uprzemysłowionych Niemiec były powodem Pierwszej Wojny Światowej.

Z czasem lokomotywy spalinowe zostały zastąpione przez coraz bardziej dopracowane silniki elektryczne i obecnie właśnie ten napęd zasila najsilniejsze i najszybsze pojazdy trakcyjne w transporcie kolejowym i jest powszechnie wykorzystywany przez przewoźników.

Transport multi i intermodalny

Oczywistymi zaletami towarowego transportu kolejowego jest możliwość przewozu ciężkich i kubaturowych ładunków na duże odległości, stąd znamy pociągi wożące węgiel, ropę (cysterny), towary sypkie takie jak piasek i żwir, a także realizujące transporty wojskowe.

W transporcie pasażerskim kolej niestety zazwyczaj przegrywa na krótkich i dalekich odległościach, stosownie na rzecz autobusów i samolotów. Możemy to zaobserwować na rynku krajowym, gdzie tanie linie z powodzeniem konkurują z pociągami intercity. Wyjątkiem są pociągi wysokich prędkości, poruszające się z szybkością nawet do 400 km/h na poduszce magnetycznej.

Współczesna gospodarka rynkowa jest zdolna wykorzystać kolej w połączeniu z innymi środkami transportu. W tym zakresie możemy wyróżnić:

 • Transport multimodalny — przewóz ładunków za pomocą co najmniej dwóch środków transportu.
 • Transportem intermodalnym — przewóz ładunków w tej samej jednostce ładunkowej (kontener, nadwozie wymienne, naczepa siodłowa i pojemnik transportowy) różnymi rodzajami transportu bez przeładowania samego ładunku z opakowania do opakowania.
 • Transport kombinowany — odmiana transportu intermodalnego, polegająca na przewozie jednostek ładunkowych na większe odległości koleją, statkami żeglugi śródlądowej lub morskiej żeglugi przybrzeżnej oraz ich dowozie samochodami na odległość do 25 km.

Największą efektywność można osiągnąć wówczas, gdy dany ładunek jest przesyłany przez pojedynczego operatora w systemie door-to-door. Wymaga to kompleksowego zarządzania całym łańcuchem dostaw, ma przy tym szereg korzyści. Do zalet tego rozwiązania należą:

 • obniżenie całościowego kosztu transportu i zwiększenie możliwych wariantów przewozowych;
 • odpowiedzialność pojedynczego operatora zwiększa jakości usługi i bezpieczeństwo transportu, dostawa jest szybka i terminowa, a ryzyko uszkodzenia lub okradzenia towaru mniejsze;
 • lepsze zdolności operacyjne dają możliwość wykorzystania okazji załadowczych, lepszą dostępność usług transportu i możliwość przewiezienia większej partii ładunku.

Zalety i wady transportu kolejowego

Ekonomia rozwiązań intermodalnych w Polsce pozostawia jednak wiele do życzenia. Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził badania w 2016 roku opłacalności tego środka transportu w porównaniu z transportem drogowym.

Z punktu widzenia rozwoju kolejnictwa wnioski nie są optymistyczne, transport kolejowy przegrywa przede wszystkim z powodu:

 • zbyt wysokich stawek (opłat) za dostęp do infrastruktury, uniemożliwiających realną konkurencję transportu kolejowego z transportem drogowym;
 • na trasach gdzie nie obowiązuje elektroniczny system opłat viaTOLL oraz nie ma opłat za autostrady przewóz kolejowy jest droższy, niż transport drogowy;

Transport z udziałem kolei wymaga wieloletniego i wieloaspektowego programu wsparcia, aby móc konkurować na rynku usług przewozowych, wg UTK w tym zakresie niezbędne jest:

 • rozbudowa obecnych i budowa nowych terminali przeładunkowych;
 • zwiększenie priorytetu pociągów intermodalnych ponad pociągi towarowe;
 • inwestycje w modernizację infrastruktury kolejowej celem zwiększenia przepustowości (prędkości przejazdów);
 • całościowe i długofalowe działania, których celem jest odciążenie transportu drogowego i przeniesienie znacznej części przewozów towarowych na kolej;

Międzynarodowy transport kolejowy

Istotnym czynnikiem, który ponownie tchnął życie w przewóz kolejowy, jest gospodarczy rozwój Chin jako światowego centrum przemysłu i produkcji. Strategicznym celem mocarstwa jest m.in bezpośrednie kolejowe połączenie kontynentalne z Europą, czemu służy Inicjatywa Pasa i Szlaku. Chiny tworzą w ten sposób możliwość ekspansji gospodarczej, której nie jest w stanie zagrozić amerykańska dominacja morska.

Geografia sprawia, że główny korytarz transportowy wiedzie przez Polskę. 90% procent transportu z Chin do Europy przechodzi przez terminal w Małaszewiczach, skąd jest kierowana dalej lub przeładowana do przesyłu innymi środkami transportu. Przewóz rozwija się dynamicznie, w latach 2014-18 wolumen przeładunków wzrósł 10-krotnie, a liczba przewozów skoczyła od jednego lub dwu miesięcznie, do kilku i więcej dziennie.

Towarowy transport kolejowy odbiera rynek spedycji morskiej. Pociągi z Chin do Polski pokonują trasę o długości 11 tys. km w czasie 1-2 tyg., w zależności od wybranego terminala, tymczasem żegluga zajmuje średnio miesiąc lub nawet dłużej.

Kolejną korzyścią jest cena. Koszt transportu kontenerów drogą morską skoczył z 2,5 – 3,5 tys. USD do średnio 6-8 tys. USD, a w niektórych wypadkach nawet kilkunastu tysięcy dolarów. Tymczasem wysłanie kontenera z Chin do Polski kształtuje się na poziomie 5-6 tys. USD.

Rachunek korzyści w międzynarodowym transporcie towarowym, zarówno w ujęciu czasowym jak i cenowym, zdecydowanie przeważa na rzecz kolei.

Przewozy kolejowe w BIAL-MICH

BIAL-MICH współpracuje bezpośrednio z terminalami kontenerowymi w Szanghaju (Shanghai) Ningbo, Shenzhen i Guangzhou realizując transporty z Chin. Na kierunku wschodnim świadczy usługi transportowe z i do Mołdawii, Białorusi, Rosji, a także Kazachstanu, Azerbejdżanu oraz Uzbekistanu. Na kierunku zachodnim obejmuje oczywiście wszystkie państwa Europy i Unii Europejskiej.

BIALl-MICH w szczególności oferuje usługi w zakresie:

 • przewozów pełnokonterowych i drobnicowych, w formie door-to-door oraz pomiędzy magazynami;
 • sieć magazynów konsolidujących;
 • średni czas transportu od 14 do 17 dni;
 • dystrybucję drogową przesyłek zarówno całopojazdowych i drobnicowych w Polsce, jak i w Europie do 48h (FCL & LCL);
 • konkurencyjne stawki;

BIALl-MICH oferuje możliwości załadunkowe typu:

 • 138 m³
 • wagon termos – 918
 • 158 m³

Bliska odległość od terminali w Małaszewiczach (niecała godzina od siedziby) i w Brześciu daje klientom BIAL-MICH możliwość zabezpieczenia przeładunku ich towaru dzięki nadzorowi wykwalifikowanej kadry spółki. Nasi pracownicy są odpowiedzialni za przygotowanie protokołu przeładunkowego oraz pełną dokumentację fotograficzną.

Nasi konsultanci z chęcią odpowiedzą na Państwa pytania i przygotują indywidualne warunki przewozów. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

0 Continue Reading →

Bial-Mich na WorldFood Poland 2022 w Warszawie

Przedstawicieli Bial-Mich nie mogło zabraknąć na targach WorldFood Poland 2022, ósmej edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów.  To wspaniała okazja dla naszego zespołu do integracji z innymi wystawcami z Polski i zagranicy, wzięcia udziału w spotkaniach branżowych i specjalnych konferencjach poświęconych nowym trendom. Zespół Bial-Mich prezentował nasze usługi w zakresie logistyki, spedycji i agencji celnej dla branży spożywczej.

WorldFood Poland 2022 odbywają się od 5 do 7 kwietnia w Warszawie, w  Expo XXI. To jedna z dwóch najważniejszych imprez branżowych w Polsce dedykowanych sektorowi rolno-spożywczemu, od produkcji aż po wyrób końcowy i jego sprzedaż.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z WorldFood Poland 2022.

 

 

 

0 Continue Reading →

Agencja celna – czym jest procedura T1?

T1 to procedura unijnego tranzytu zewnętrznego. Stosujemy ją w przypadku przemieszczania się towarów nieunijnych, a powoduje zawieszenie należności celnych przywozowych na czas jej trwania. Dokument T1 zapewnia widoczność ilości i wartości towaru podczas transportu pomiędzy dwoma urzędami celnymi.

Towary nieunijne to wyroby, których nie wytworzono bądź uzyskano na obszarze celnym Unii Europejskiej. Zalicza się do nich również produkty z kraju trzeciego, które jeszcze nie zostały wprowadzone do obrotu na terenie UE.

Wystawienie T1 zaczyna się w momencie złożenia zgłoszenia tranzytowego w urzędzie celnym wyjścia. Kończy się przedstawieniem towaru w stanie niezmienionym, z nienaruszonymi zamknięciami celnymi wraz z towarzyszącym zgłoszeniem tranzytowym w urzędzie celnym przeznaczenia.

Zgłoszenia celne tranzytowe obsługiwane są za pomocą systemu NCTS2. System ten dotyczy zgłoszeń elektronicznych wysyłanych przez podmioty gospodarcze. Umożliwia komunikację pomiędzy nimi i administracją celną oraz wymianę informacji pomiędzy urzędami celnymi wyjścia, tranzytu i przeznaczenia.

Agencja celna Bial-Mich dysponuje wszystkimi niezbędnym narzędziami do prawidłowej obsługi tej procedury.

Przekazy celne T1 są otwierane i zamykane bezpośrednio w terminalach – dotyczy to CTA,CTB,CTT oraz Eurogate. Jedynie w przypadku rewizji celnej czy skanowania CPA należy udać się do urzędu celnego, ponieważ wymagane są wtedy dodatkowe dokumenty. W każdym z terminali będzie obecna jednostka urzędu celnego.

Chcesz wiedzieć więcej o usługach naszej agencji celnej? Kliknij tu: www.bialmich.com/agencjacelna

0 Continue Reading →

Nowa ciężarówka we flocie Bial-Mich!

Priorytetem naszej firmy Bial-Mich jest stałe podnoszenie jakości oferowanych usług logistyczno-transportowych. Dlatego bardzo się cieszymy, że możemy poinformować o zakupie nowej ciężarówki Volvo FH. Pierwszy pojazd we flocie już wkrótce zacznie jeździć po drogach krajowych i międzynarodowych, przewożąc ładunki naszych Klientów.

Pierwsza ciężarówka Volvo FH we flocie firmy Bial-Mich

W grudniu 2021 roku nastąpił niezwykle ważny moment dla naszej firmy. Rozpoczęliśmy współpracę z marką Volvo Trucks. Odebraliśmy pierwszy samochód ciężarowy Volvo Trucks FH13B z 13-litrowym silnikiem Euro 6 Step E o mocy 500 KM i 12-biegową skrzynią biegów I-shift. Nasz pojazd wyróżnia się także indywidualnym projektem oklejenia.

Zdecydowaliśmy się na zakup ciężarówki Volvo FH z kilku powodów. Jako odpowiedzialna firma transportowa realizujemy cele zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważne są dla nas aspekty ekologiczne. Istotne dla firmy Bial-Mich jest, aby ciężarówka z naszej floty oddziaływała na środowisko naturalne w ograniczonym stopniu. Zależy nam także na poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Co najważniejsze, dbamy o odpowiednie warunki pracy i odpoczynku naszych kierowców. Dlatego oczywistym wyborem była dla nas ciężarówka Volvo FH13B. Dodatkowo pojazd doposażony został w szereg udogodnień podnoszących komfort kierowcy. Niezawodny i bezpieczny samochód ciężarowy to podstawa działalności w branży transportowo-logistycznej.

Volvo FH – bezpieczeństwo, komfort i mniejsze zużycie paliwa

Ciężarówka Volvo FH to kultowy pojazd przeznaczony do transportu długodystansowego. Wybrany przez nas model został skonfigurowany tak, aby jazda była ekologiczna, bezpieczna i komfortowa. Ciężarówka posiada silnik, który spełnia normę emisji spalin Euro 6. To zasługa m.in. układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), filtra cząstek stałych (DPF) oraz chłodzonego układu recyrkulacji spalin (EGR).

Inne zalety naszej ciężarówki to: podwozie MED 900 mm, tylne zawieszenie pneumatyczne, pojedyncza oś napędowa (RSS1344E) z wytrzymałą hipoidalną przekładnią główną o najwyższej niezawodności. Rozstaw osi wynosi 3800 mm, zaś szerokość i wysokość profilu opon na osi napędowej to 315/70. Pojazd wyposażony jest także w hamulec silnikowy (klapowy EPG, I-shift), który oprócz działania hamującego, skraca czas rozgrzewania się silnika do właściwej temperatury roboczej.

W trosce o komfort kierowcy podczas wielogodzinnych tras oraz odpoczynek po pracy wybraliśmy wersję z kabiną Globetrotter XL i automatyczną klimatyzacją. Do dyspozycji są 2 duże leżanki z panelem sterowania, chłodziarka o pojemności 33l, liczne schowki i uchwyty, a nawet rozszerzony pakiet multimedialny. Głośniki znajdują się z tyłu kabiny, w desce rozdzielczej i drzwiach. Ciężarówka wyposażona jest także w parkingowe ogrzewanie kabiny (Suche Webasto).

Ciężarówka Volvo FH wyróżniają się innowacyjnymi i inteligentnymi funkcjami bezpieczeństwa. Pojazd wyposażony jest w pakiet widoczności Visibility 5+. Posiada reflektory główne LED z automatyczną regulacją i spryskiwaczami, czujnik deszczu, a także statyczne reflektory doświetlające zakręt. Nasze Volvo FC wyróżnia się eleganckim wyglądem. Zaś pakiet ospojlerowania dodaje sylwetce stylu i dodatkowo poprawia aerodynamikę pojazdu.

Bial-Mich – najwyższa jakość usług transportowo-spedycyjnych

Zakup fabrycznie nowego pojazdu Volvo FH to inwestycja w rozwój firmy Bial-Mich. Pragniemy zapewnić naszym Klientom najwyższy standard usług transportowo-spedycyjnych. Dzięki nowoczesnej ciężarówce możemy realizować przewozy bezpiecznie, sprawnie i terminowo. Jednocześnie zapewniając doskonałe warunki pracy dla kierowców.  Dodatkowo nasz pojazd objęty jest złotym kontraktem serwisowym Volvo Polska z Assistance na terenie całej Europy. Gwarantuje to niezawodność i ciągłość dostaw w każdej sytuacji.

Jesteśmy dumni, że ciężarówka Volvo FH trafiła do naszej firmy. Jedyne w swoim rodzaju oklejenie z naszym brandem sprawia, że wygląda spektakularnie i unikatowo. Mamy nadzieję, że spodoba się także naszym Klientom. Przede wszystkim wierzymy, że nowa ciężarówka pozwoli nam realizować usługi na jeszcze wyższym poziomie. W 2022 r. planujemy rozbudowę naszej floty o kolejne 5 ciężarówek.

0 Continue Reading →

Lubimy pomagać. Podsumowanie naszych działań CSR w 2021 roku

Firma Bial-Mich jest firma rodzinną – nie tylko w zarządzie ale i na pokładzie. Kiedy jest okazja i potrzeba pomagamy sobie wzajemnie bez zastanowienia. W naszej firmie „małej rodzinie „każdy do każdego wyciąga pomocna dłoń. Dlaczego? Pomaganie jest fajne 🙂

Wspieramy osoby, ale i również organizacje. Poniżej chcemy się z wami podzielić naszymi działaniami w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w roku 2021.

Weronika  Zielińska–Skubińska wychowanka i podopieczna AZS AWF Biała Podlaska Sekcja Podnoszenie Ciężarów. 

Weronika  Zielińska–Skubińska

Dzięki naszemu wsparciu w 2021 roku osiągnęła najwyższe szczyty:

 • I-sze miejsce Mistrzostwa Polski seniorów – Gdańsk
 • I-sze miejsce Indywidualny Puchar Polski Kobiet – Gdańsk
 • Rekord Polski w rwaniu w kat 81kg seniorów – wynik 103 kg
 • Rekord Polski w podrzucie w kat 81kg seniorów – wynik 123 kg
 • Rekord Polski w dwuboju w kategorii 81kg seniorów – 224 kg
 • 7 m-ce na Mistrzostwach Europy seniorów – Moskwa

Mateusz Dziekan trener personalny oraz kulturysta przy naszym wsparciu miał możliwość uczestniczyć w Prestiżowych Mistrzostwach Świata w Kulturystyce Belgia w 2021 i zdobył Złoto.

Mateusz Dziekan

AP TOP 54 Rocznik 2011 – nasi wspaniali piłkarze zostali wyposażeni w ciepłe zimowe kurtki piłkarskie.

SP Nr 2 im Bohaterskich Lotników Podlasia – Dofinansowaliśmy gablotę na sportowe sukcesy wychowanków na 100-lecie szkoły. Nie zapominamy gdzie się uczyliśmy 🙂

 

Klinika „Budzik” – nasze serca są otwarte dla każdego:

 • Cegiełka na wsparcie kliniki w kwocie 3 900 PLN
 • Wygrana licytacja na 13 000 PLN – oryginalny stół rzemiosło lokalne z powiatu bialskiego.

Świąteczny Czas Pomagania – uśmiech dziecka jest dla nas najważniejszy więc tym bardziej cieszymy się, że udało nam się podarować bon na leczenie stomatologiczne i profilaktykę wychowanków Domu Dziecka w Maniach.

Do tego we współpracy z naszymi partnerami i inicjatywie indywidualnych pracowników zebrano paczki z chemią gospodarczą i kosmetykami.

Najlepszym prezentem jest wyciągnięta pomocna dłoń osobom, które tego potrzebują. Pomaganie jest fajne 🙂

 

W ramach akcji WeźwolneodRaka.pl, Zarząd firmy Bial-Mich podarował swoim pracownikom dodatkowy dzień urlopu w celu wykonania onkologicznych badań profilaktycznych. Jesteśmy świadomi jak ważne jest zdrowie. Dbajmy o siebie nawzajem.

0 Continue Reading →

Jaka będzie przyszłość logistyki? – zrównoważony transport

Jeden ze scenariuszy rozwoju branży logistycznej opiera się na zrównoważonym transporcie. Obecnie podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Jak to wpłynie na przyszłość logistyki i transportu?

Jakie są skutki rozwoju transportu?

Transport pełni ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki. Jednak zanieczyszczenie środowiska przez emisję spalin i innych szkodliwych substancji stało się zagrożeniem globalnym. Intensywny rozwój transportu wpłynął na degradację przyrody i przyczynił się do zmian klimatycznych. Świat musi mierzyć się z efektem cieplarnianym i jego skutkami.

Zanieczyszczone powietrze ma również toksyczny wpływ na zdrowie ludzi, przyczyniając się do rozwoju wielu chorób i dolegliwości. Specjaliści uważają, że spaliny samochodowe są o wiele bardziej szkodliwe niż zanieczyszczenia wytwarzane przez fabryki i zakłady przemysłowe.

Nowe wyzwania w transporcie i logistyce

W związku z negatywnym wpływem transportu na funkcjonowanie środowiska poszukiwane są nowe rozwiązania. Zadanie nie jest łatwe, ponieważ musi połączyć ekologię z ekonomią. Stawia to nowe wyzwania przed branżą transportową i logistyczną. Firmy spedycyjne i instytucje będą musiały szukać bardziej ekologicznych sposobów przewozu towarów.

Unia Europejska postawiła sobie za cel ograniczenie emisji CO2 do 2050 roku o 80% w porównaniu z rokiem 1990. Główne założenia polityki transportowej, kierunki jej rozwoju, poszczególne działania i narzędzia do ich realizacji znajdują się w Białych księgach opracowanych przez Komisję Europejską.

Sektor transportu musi zużywać mniej energii, lepiej korzystać z nowoczesnej infrastruktury i ograniczać negatywny wpływ na środowisko.

W jakich kierunkach będzie się rozwijał transport zrównoważony?

Transport w ujęciu zrównoważonym jest efektywny, wydajny ekonomicznie, spełnia oczekiwania społeczeństwa, a jednocześnie minimalizuje szkodliwy wpływ na zdrowie publiczne, środowisko przyrodnicze, gospodarkę i urbanistykę.

Rozwój transportu w duchu ekologicznym powinien opierać się na następujących założeniach:

 • Poprawa efektywności energetycznej pojazdów we wszystkich rodzajach transportu.
 • Wprowadzenie alternatywnych paliw i systemów napędowych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 • Optymalizacja procesów logistycznych, w tym działań multimodalnych.
 • Unowocześnianie floty wszystkich gałęzi transportu.

Jakie działania wspierające zrównoważony transport są podejmowane?

Ujęcie transportu w perspektywie zrównoważonej wiąże się z podejmowaniem wielokierunkowych i skoordynowanych działań.

Ograniczenie emisji spalin jest możliwe dzięki przekształceniu transportu samochodów ciężarowych w stronę neutralności pod względem emisji. W tym celu dąży się do uniezależnienia od paliw kopalnych i zastąpienia ich rozwiązaniami alternatywnymi, takimi jak energia elektryczna i wodór. W sektorze ekologicznego transportu pojawiają się pojazdy elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem.

Samochody elektryczne są zeroemisyjne, a dodatkowo wyróżniają się sprawnością na poziomie 90%. Natomiast silniki spalinowe wykorzystują tylko około 50% energii paliwa (pozostałe 50% to tarcie i emisję ciepła). Należy jednak nadal rozwijać technologie, które zapewnią wysoką wydajność akumulatorów.

Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie wodoru jako paliwa. Ten ekologiczny pierwiastek występuje w ilościach prawie nieskończonych (w przeciwieństwie do kurczących się zasobów paliw kopalnych). Wodór może zasilać pojazdy na 2 sposoby: jako paliwo, które ulega spalaniu w komorze silnika lub być wykorzystywany w ogniwach paliwowych do wytworzenia energii elektrycznej napędzającej silnik elektryczny.

Istotnym zagadnieniem w eliminacji emisji CO2 jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego, a szczególnie w przewozach międzynarodowych. Działaniem proekologicznym jest zastępowanie samochodów ciężarowych bardziej zrównoważonym transportem kolejowym czy morskim.

Wykorzystanie rozwiązań IT do optymalizacji logistyki to kolejne działania wpływające na zrównoważony rozwój. Przykładowo, wprowadzenie telematyki do floty samochodów ciężarowych pozwala uzyskać dane o zużyciu paliwa, technice jazdy kierowcy, awaryjnym hamowaniu, zakresie prędkości obrotowych silnika i wielu informacji. Dzięki temu można rozwijać kompetencje w zakresie ecodrivingu.

Optymalizacja logistyki polega też na ograniczeniu pustych przebiegów i maksymalizacji wydajności ładunkowej ciężarówek. To działanie może być realizowane poprzez współpracę firm spedycyjnych konsolidujących swoje ładunki i realizujących wspólne przewozy. Generuje to wymierne korzyści nie tylko środowiskowe, ale także ekonomiczne.

Inwestowanie w zrównoważone technologie i innowacje jest opłacalne

Do niedawna ekologiczne technologie i innowacje, które miały na celu zmniejszenie negatywnego wpływu emisji CO2 na środowisko były uznawane za zbędny wydatek. Inwestowanie w zrównoważony rozwój było postrzegane jako nieopłacalne.

Obecnie dostrzeżono, że zrównoważony rozwój napędza wydajność, a szczególnie dotyczy to logistyki transportu. Przyjazne dla środowiska rozwiązania są rentowne i przynoszą wymierne korzyści w formie oszczędności finansowych, pozostawiając przy tym czas przewozu czy terminowość na tym samym poziomie.

Eksperci uważają, że firmy, w tym także zajmujące się spedycją, które dostrzegają potrzebę zmiany w kierunku transportu zrównoważonego, będą w przyszłości dominowały w branży.

0 Continue Reading →

Transport kolejowy w Bialmich – jak to robimy?

Popularność transportu kolejowego rośnie z roku na rok, a zwłaszcza na linii Chiny – Europa. Dowiedz się dlaczego warto przewozić towary koleją i poznaj ofertę Bial-Mich w zakresie organizacji transportu kolejowego.

Dlaczego warto wybrać towarowy transport kolejowy?

Transport kolejowy z roku na rok coraz bardziej umacnia swoją pozycję jako alternatywa dla tranzytu morskiego, lotniczego i drogowego. Wielu przedsiębiorców przekonuje głównie przystępna cena. Transport towarów koleją jest znacznie tańszy niż lotniczy, zaś w porównaniu do frachtowców koszty są podobne. Przy czym przewóz kolejowy odbywa się szybciej niż drogą morską, co ma znaczenie zwłaszcza w kontekście Chin.

Chiny nadal będą umacniać swoją pozycję lidera w handlu międzynarodowym, co oznacza dynamiczny rozwój towarowego transportu kolejowego na linii Europa – Państwo Środka. O tym, jak ważny jest ten rodzaj tranzytu świadczy Nowy Jedwabny Szlak, który umożliwia przewóz towarów koleją w ciągu 14 dni. Dla porównania drogą morską trwa to ponad miesiąc.

Zaletą transportu szynowego jest także duża ładowność oraz możliwości przewozu zróżnicowanych towarów – pełnokontenerowych, drobnicowych, ale także niebezpiecznych i o dużych gabarytach. Kolej zapewnia terminowość dostaw z uwagi na mniejszą ilość czynników opóźniających transport, np. warunki atmosferyczne, nieprzewidziane sytuacje na drodze. Transport szynowy jest także najbezpieczniejszą metodą transportu dla przewożonych towarów.

Istotną zaletą transportu kolejowego jest ekologia. Pomimo że, składy obsługiwane są przez spalinowe lokomotywy, to nadal najbardziej przyjazny dla środowiska środek przewozu ładunków.

Warto też dodać, że transport szynowy jest jest ważnym elementem transportu multi- i intermodalnego, których udział w globalnej spedycji towarów stale rośnie. Dynamiczny rozwój obserwuje się także w Polsce z uwagi na położenie na szlaku wschód-zachód.

Transport kolejowy w ofercie Bial-Mich

Firma Bial-Mich świadczy kompleksowe usługi w zakresie organizacji przewozów kolejowych, zarówno w Unii Europejskiej, jak i do krajów Europy Wschodniej oraz Azji –  Białoruś, Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan, Uzbekistan, Mołdawia, Chiny.

Oferta Bial-Mich to szeroki zakres usług:

 • bezpośrednia współpraca z wieloma terminalami kontenerowymi w Chinach, np. Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou – regularny serwis do/z Europy i Azji
 • organizacja transportu ładunków pełnokontenerowych (FCL), jak i drobnicowych (LCL)
 • pełna obsługa ładunków w serwisie „door to door” pozwalająca obniżyć koszty, zwiększyć jakość usługi i bezpieczeństwo transportu
 • obsługa ładunków pomiędzy magazynami na dowolnych odcinkach przewozu
 • sieć magazynów konsolidujących minimalizująca koszty transportu
 • średni czas podróży od 14 do 17 dni
 • dystrybucja drogowa przesyłek, zarówno całopojazdowych, jak również drobnicowych w Polsce i Europie do 48h – najkorzystniejsze rozwiązania inter- i multimodalne
 • możliwość załadunku bezpośrednio do wagonów szerokich typu:
  • 138m3
  • wagon termos 918
  • 158m3.

Siedziba firmy Bial-Mich mieści się niedaleko terminali w Małaszewiczach i Brześciu, co gwarantuje bezpieczny przeładunek pod nadzorem wykwalifikowanej kadry. Na miejscu sporządzany jest protokół przeładunkowy z każdej operacji terminalowej oraz pełna dokumentacja fotograficzna.

Co wyróżnia Bial-Mich jako spedytora transportu kolejowego?

 • Kadra posiadająca fachową wiedzę, kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w branży transportu, spedycji i logistyki.
 • Nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo interesów Klientów i Partnerów biznesowych.
 • Szybka reakcja w sytuacjach kryzysowych i elastyczne rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie transportu.
 • Współpraca ze sprawdzonymi, doświadczonymi firmami logistycznymi i transportowymi o wieloletnim stażu na rynku lokalnym i międzynarodowym.
 • Terminowość usług.
 • Konkurencyjne stawki transportowe.
 • Wysoka jakość wykonywanych usług.
 • Transparentność procesu i zachowanie tajemnicy handlowej.
 • Strategiczna lokalizacja sprzyjająca międzynarodowej wymianie handlowej.
 • Możliwość skorzystania z dodatkowych usług, takich jak odprawy celnej, przeładunek i magazynowanie.
 • Badanie i analiza potrzeb oraz oczekiwań Klientów w celu podniesienia jakości oferowanych usług.
0 Continue Reading →

Co jest najważniejsze w transporcie chłodniczym?

Wiele produktów i towarów posiada ściśle określone zasady ich przewożenia. Rzeczy, które są wrażliwe na różne czynniki zewnętrzne, wymagają transportu w temperaturze kontrolowanej. Pozwala to uchronić je przed zepsuciem i szczęśliwie dowieźć do celu, gdzie będą wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Transport chłodniczy dotyczy nie tylko jedzenia, tj. owoców, warzyw, czy mięs, ale również leków, kosmetyków, a nawet – w niektórych przypadkach – sprzętu elektronicznego. Na czym polega transport chłodniczy i dlaczego ma tak ogromne znaczenie?

Czym jest transport chłodniczy?

Transport chłodniczy jest stosowany w przewozie wyrobów, które w przypadku niewłaściwej temperatury mogą znacząco stracić na jakości. Gdy temperatura jest zbyt wysoka, produkty mogą stać się niezdatne do użytku, dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie zadbanie o ten aspekt. Co ważne, lecz często pomijane, kluczowym wskaźnikiem jest oczywiście temperatura, ale duże znaczenie ma również wilgotność. Podczas planowania należy pamiętać, że wyróżniamy transport chłodniczy międzynarodowy i krajowy. Warto wiedzieć również o tym, że niektóre produkty mogą wchodzić ze sobą w szkodliwe reakcje i nie należy przewozić ich razem.

Transport chłodniczy – jak przebiega?

Do transportu chłodniczego wykorzystuje się specjalne samochody, nazywane również chłodniami. Wyróżniamy kilka rodzajów takich pojazdów: doppelstock (umiejscowienie produktów na dwóch poziomach dzięki regulowanej podłodze), chłodnia z grodzią (podzielenie chłodni na dwa oddzielne pomieszczenia, w każdym z osobna można uregulować inną temperaturę), izotermy (brak urządzeń chłodniczych, temperatura utrzymywana dzięki materiałom izolacyjnym). Spedycja chłodnicza jest zwykle dość skomplikowana i wymaga indywidualnego podejścia do każdego transportu. Firmy dostawcze muszą więc posiadać odpowiednio wyposażoną flotę i właściwie rozplanowane trasy. Podczas przewozów chłodniczych należy nie tylko zadbać o odpowiednią temperaturę, ale również stale monitorować trasę. Niezwykle ważny jest tu bowiem czas. Ponieważ transport chłodniczy jest dzisiaj podstawą rynku transportu, terminowość odgrywa w nim jedną z kluczowych ról. Między innymi z tego powodu należy powierzać przewożenie produktów sprawdzonym firmom, które znają chociażby uwarunkowania prawne w danym kraju – tylko wtedy można uniknąć kosztownych opóźnień w dostawach.

Jedną z takich firm jest Bial-Mich, która oferuje transport chłodniczy w kontrolowanej temperaturze w naczepie od -25°C do 25°C, również w dwóch strefach temperatur. Bazując na wieloletnim doświadczeniu gwarantuje także terminową dostawę, między innymi dzięki znajomości uwarunkowań prawnych i niezbędnych dokumentów w danym kraju, co minimalizuje ryzyko przestojów.

Dlaczego transport chłodniczy ma takie znaczenie?

Spedycja chłodnicza ma ogromne znaczenie zarówno dla producenta, jak i dla konsumenta. Obu stronom zależy bowiem na tym, by towar dotarł w dobrej kondycji i był zdatny do użytku. To od standardów transportu chłodniczego międzynarodowego i krajowego zależy jakość produktów, które bierzemy ze sklepowych półek. Nawet niewielkie odstępstwo od normy może mieć wpływ na efekt końcowy. Nic więc dziwnego, że w spedycji chłodniczej ważne jest dokładne planowanie, a terminowość i dbałość o prawidłowy przebieg procesu, to aspekty, bez których ani rusz! Obniżenie jakości produktu nierzadko odbija się w sposób negatywny na zdrowiu konsumenta – a warto pamiętać, że koniec końców wszyscy jesteśmy konsumentami. Warto więc oddać planowanie i transport specjalistom, którzy zadbają o nasze zadowolenie oraz pełne bezpieczeństwo.

Nie tylko jedzenie, czyli co jeszcze wymaga transportu w temperaturze kontrolowanej?

Transport owoców, warzyw, mrożonek, produktów garmażeryjnych, nabiału (sery, jogurty, masła), ryb, mięs czy nawet mrożonego pieczywa automatycznie kojarzy nam się z chłodnią. Są to bowiem produkty, które mogą podróżować wyłącznie w ściśle określonej temperaturze. W innym wypadku łatwo o ich zepsucie i zmarnowanie, co nie tylko naraża na straty producenta, ale również pozbawia towaru sklepy i zostawia niezadowolonego, zawiedzionego klienta.

Transport w temperaturze kontrolowanej nie dotyczy jednak wyłącznie produktów spożywczych. To odpowiedni wybór również w przypadku przewozu leków i ich komponentów czy kwiatów, a także niektórych kosmetyków. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nawet wrażliwy na zmiany temperatury i wilgotności sprzęt elektroniczny bywa transportowany w kontrolowanych warunkach (zwłaszcza, gdy zmieniamy strefy klimatyczne). Niezależnie od rodzaju produktu, zapewnienie mu odpowiednich warunków transportu (w tym właściwej temperatury i odpowiedniego poziomu wilgotności) jest kluczowe. Działa to zarówno na korzyść producenta, jak i konsumenta. Warto więc zaufać sprawdzonym firmom transportowym, działającym na rynku międzynarodowym.

0 Continue Reading →

Wyniki badania satysfakcji ze współpracy

Już tradycyjnie jak co roku nasza firma zleciła przeprowadzenie Badania Satysfakcji wśród naszych klientów.

Wartość wskaźnika NPS w roku 2020, ku naszej ogromnej radości wyniosła 81,4.

To wynik, który zaskoczył nas samych, oczywiście pozytywnie i cieszy tym bardziej, iż wzrasta z roku na rok.

 W tym trudnym, pełnym nowych wyzwań okresie pandemii, dokładaliśmy wszelkich starań aby jakość naszych usług pozostała na dotychczasowym a nawet wyższym poziomie, dbając jednocześnie o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz partnerów.

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na wywiad i podzielenie się swoją opinią. Zapewniamy, że każda uwaga i komentarz są dla nas cenne i z każdej staramy się wyciągać wnioski na przyszłość.

Dziękujemy za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni i obiecujemy dalsze ciągłe doskonalenie naszych usług.

Niezmiennie „Chcemy pozostać waszym kluczowym wyborem”

Zespół Bial-Mich

0 Continue Reading →

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (Good Distribution Practices)

Kolejnym naszym krokiem do ciągłego doskonalenia jest przygotowanie naszej organizacji do przewozu farmaceutyków. Skrupulatnie przeanalizowaliśmy cały nasz System Zarządzania Jakością i dostosowaliśmy go do wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Cały personel z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w serii szkoleń, zwiększając swoją wiedzę i zdobywając nowe kompetencje.

9 września 2020 r odbył się Audyt Zewnętrzny przeprowadzony przez LLC Certification pod kątem zgodności procedur i procesów w firmie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

W wyniku przeprowadzonych działań nie stwierdzono żadnych niezgodności podczas audytu certyfikacyjnego i uhonorowano naszą firmę Certyfikatem DPD/GDP w zakresie: Świadczenie usług spedycyjnych.

Z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem podchodzimy do tak odpowiedzialnych tematów jak transport produktów leczniczych, mając na względzie bezpieczeństwo całego procesu i przede wszystkim finalnego odbiorcy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w tym zakresie.

0 Continue Reading →