Import towarów pochodzących spoza obszaru Unii Europejskiej (np. Chin czy Wielkiej Brytanii) wiąże się z koniecznością dokonania odprawy celnej, której procedury i wymogi prawne często sprawiają trudności w codziennym funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw.

Aby bez zbędnego stresu dokonać odprawy celnej, należy skompletować wiele dokumentów i dopełnić niezbędnych formalności. Poniżej wskazujemy, jak prawidłowo przeprowadza się odprawę celną importową, które z dokumentów są obowiązkowe, a których wymaga się dodatkowo oraz co jest potrzebne do powierzenia nam wykonania odprawy celnej importowej

 

Czym jest odprawa celna importowa?

Termin „odprawa celna importowa” oznacza wszystkie czynności i wymogi uregulowane w przepisach celnych, które są związane z przemieszczaniem towarów przez granicę celną konkretnego kraju lub wspólnego obszaru celnego, jakim jest np. Unia Europejska. W Polsce dotyczy każdego przedsiębiorcy, który prowadzi wymianę handlową z innymi firmami spoza UE.

W praktyce to kontrola dokumentów i sprowadzanego towaru zadeklarowanego do odprawy, a także pobranie opłat celno-podatkowych w odpowiedniej wysokości.

 

Kto i gdzie dokonuje odprawy celnej importowej?

Wszelkie formalności związane z odprawą celną importową powinny być przeprowadzone przez importera – samodzielnie lub przy pomocy agencji celnej.

Miejsce, które jest odpowiednie do przedstawienia towaru do odprawy celnej, to: urząd celny, miejsce wyznaczone przez organy celne oraz wolny obszar celny.

 

Na czym polega procedura celna?

Wyróżniamy dwa rodzaje odprawy celnej:

 • czasową (warunkową) – wtedy, gdy po pewnym czasie towar wraca za granicę celną (jest tak np. w sytuacji wysyłki towaru na targi);
 • ostateczną – wtedy, gdy towar zostaje odprawiony i nie jest już wysyłany poza granicę celną;
 • odroczoną – wtedy, gdy dany urząd celny nie jest w stanie dokonać właściwej kontroli z powodu braku odpowiednich technik, dlatego kontrolę przejmuje inny urząd celny.

System zgłoszeń celnych w imporcie – co do zasady – działa wyłącznie w formie elektronicznej. Dlatego, aby przedstawiać towary do odprawy celnej, należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC, a następnie złożyć wniosek o uzyskanie numeru EORI w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Numer jest nadawany każdemu przedsiębiorcy. Służy identyfikacji tych podmiotów w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej.

 

Importowa odprawa celna – jakie dokumenty są potrzebne?

Obowiązkowo do odprawy celnej należy przedstawić:

 • fakturę handlową wystawioną przez eksportera;
 • świadectwo pochodzenia towaru lub zapis o kraju pochodzenia w dokumentach handlowych;
 • specyfikację załadunkową (packing list) z podstawowymi danymi;
 • list przewozowy, w zależności od rodzaju transportu np. Bill of Lading, SMGS, CMR, CIM itp.;
 • fakturę za transport i ubezpieczenie (w zależności od warunków dostawy).

Dodatkowo do odprawy celnej przedstawia się, w zależności od typu produktów:

 • deklarację zgodności CE;
 • świadectwo CITES;
 • certyfikat fumigacji oraz certyfikaty składu i jakości;
 • pozwolenie na przywóz lub wywóz;
 • umowę licencyjną;
 • decyzję służb granicznych o zezwoleniu na wprowadzenie towaru do obrotu: Sanepid, WIJHARS, Graniczna Kontrola Weterynaryjna, WIORIN.

 

Odprawa importowa – opłaty celno-skarbowe

Kolejnym krokiem przy odprawie celnej importowej jest opłacenie należności celno-skarbowych oraz podatku VAT.

To, jak wysokie one będą, zależeć będzie od rodzaju Twojego towaru, jego wartości i kraju pochodzenia. 

Należności celno-skarbowe możesz uregulować od razu, tzn. w momencie realizowania odprawy celnej. Możesz też skorzystać z trybu art. 33a Ustawy o podatku od towarów i usług, który pozwala na rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej pliku JPK.

Jeśli importujesz większą ilość towaru, dobrym rozwiązaniem są też składy celne. Są to magazyny objęte nadzorem organów celno-skarbowych, które pozwalają przechowywać towary spoza UE. Przez cały okres magazynowania nie musisz uregulować ani cła, ani podatku VAT. Co więcej, należności te możesz zapłacić za konkretne partie towaru wprowadzane na rynek.

 

Pełnomocnictwo dla agencji celnej – to ważne

W agencji celnej Bial-Mich możemy uprościć proces odprawy celnej, reprezentując  firmę w kontaktach z urzędem celnym, przygotowując wymagane dokumenty i opłaty celno-podatkowe oraz dokonując zgłoszenia celnego.

Choć procesy związane z odprawą celną importową nie należą do prostych, można je upraszać według określonych schematów. Są to m.in.: scentralizowana odprawa celna, zgłoszenie uproszczone czy posiadanie przez reprezentującą  agencję certyfikatu AEO.  Otrzymanie takiego certyfikatu jest gwarancją bezpieczeństwa oraz wiarygodności prowadzonej wymiany handlowej. Dzięki tej certyfikacji nasza agencja przejmuje część obowiązków z obszaru czynności celnych, a zgłoszenia celne traktowane są przez organy celne priorytetowo.

Warunkiem skorzystania z naszych usług jest dostarczenie oryginalnego, papierowego,  pełnomocnictwa podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy oraz kopii dokumentów (NIP, REGON, CEIDG lub KRS).