Handel międzynarodowy często wiąże się z wieloma opłatami, z których bardzo istotną jest opłata celna. Znajomość przepisów dotyczących cła z pewnością pomoże uniknąć niespodziewanych kosztów i pozwoli na pewniejsze poruszanie się w tym temacie. Nie wszystkie towary podlegają ocleniu, a dokładne stawki celne ustalane są od konkretnego rodzaju towaru i naliczane dopiero od pewnej wartości towaru. Co zatem każdy importer i eksporter powinien wiedzieć o cle?

 

Co to jest cło? Cło jest opłatą nakładaną na odbiorcę przesyłki, którą wprowadza dane państwo za wwóz lub wywóz towarów w celu wyrównania ewentualnych strat w związku z pojawieniem się na rynku konkurencyjnych towarów z zagranicy (cło importowe lub eksportowe). Oclone są również towary tranzytowane, choć w tym przypadku opłata jest często niższa (cło tranzytowe). Należy podkreślić, że cło dotyczy w znacznej większości towarów importowanych hurtowo spoza Unii Europejskiej, natomiast przesyłki prywatne i dostarczane nieregularnie mogą, ale nie muszą zostać oclone. Warto również wiedzieć, że towary przesyłane na terenie UE nie podlegają opłacie celnej.

 

Od czego zależy wysokość cła?

Dwie przesyłki o takiej samej wartości mogą zostać różnie oclone. Wysokość cła zależy bowiem od kilku czynników: rodzaju produktów, ich wartości, kraju pochodzenia oraz wewnętrznej polityki danego państwa w tym zakresie. Dla niektórych produktów cło może być zerowe, a dla innych może wynosić nawet ponad 20% od wartości produktu. Cło nie jest naliczane również wtedy, gdy importowane są próbki, a nie produkty pełnowartościowe. Sytuacja nie jest zatem czarno-biała, dlatego warto wiedzieć, gdzie szukać szczegółowych informacji na temat aktualnie obowiązujących stawek celnych, a także podatku VAT. Znajdziesz ją na stronie Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR), na której zostały zamieszczone oficjalne informacje taryfowe Urzędu Celnego.  

 

Cło – od jakiej kwoty?

Kwotą graniczną jest 150 euro. To oznacza, że towary o wartości do 150 euro zwolnione są z opłat celnych i podlegają tylko opodatkowaniu VAT. Natomiast towary spoza UE o wartości przekraczającej 150 euro podlegają opłatom celnym i jednocześnie opodatkowaniu VAT. W sytuacji, gdy produkty są nabywane lub przesyłane przez osobę prywatną, kwoty graniczne wolne od cła wyglądają nieco inaczej. Kwota wolna od cła to 22 euro w przypadku, gdy produkt nabywany jest w sklepie przez osobę prywatną i 45 euro – gdy nadawcą i odbiorcą produktu jest osoba prywatna.

  

Kto ustala cło?

Cło ustalane jest przez rządy lub organizacje danych państw. Niektóre państwa tworzą tzw. unie celne. Przykładem jest Unia Celna zawiązana przez kraje Unii Europejskiej, której zadaniem jest zniesienie cła na granicach krajów członkowskich i ustalenie wspólnych reguł odnośnie stawek celnych dla towarów przywożonych spoza UE. Nie oznacza to jednak, że wszystkie towary wwożone na teren UE podlegają opłacie celnej. Niektóre grupy towarów objęte są zerowymi lub preferencyjnymi stawkami celnymi (ogólny system preferencji celnych – Generalized System of Preferences), co ma na celu wsparcie gospodarki krajów słabiej rozwijających się.

 

Co wlicza się do wartości celnej?

Wartość celna jest wartością towaru wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi. Cło jest zatem obliczane nie tylko na podstawie wartości przesyłki wpisanej na fakturze handlowej. W obliczaniu cła uwzględniane są również koszty ubezpieczenia i procent od kosztów transportu, co w sumie daje wartość dla urzędu celnego. Następnie wartość celna mnożona jest przez stawkę procentową cła przypisaną do kodu ujednoliconej taryfy celnej (HS), który można sprawdzić w zintegrowanej bazie danych taryfy celnej UE (TARIC).