Karnet TIR jest międzynarodowym dokumentem tranzytowym, opatrzonym indywidualnym numerem, kodem kreskowym i znakiem wodnym. Jego rolą jest uproszczenie procedur w międzynarodowym transporcie towarów.

Przepisami regulującymi międzynarodowy przewóz towarów z zastosowaniem procedury TIR jest konwencja TIR z 1975 r. Obejmuje ona dziś 75 krajów z Europy, Afryki Północnej, Bliskiego i Środkowego Wschodu. Stronami umowy są również m.in. Stany Zjednoczone i Kanada, Chile oraz Urugwaj.

Karnety systemu TIR pełnią rolę dokumentów celnych i gwarancyjnych. Umożliwiają transport niemal wszystkich towarów, które przeważnie są zaplombowane przez władze celne, z wyłączeniem m.in. papierosów i alkoholu. Dozwolony jest natomiast przewóz piw, win oraz surowego tytoniu do produkcji papierosów.

Dzięki procedurze TIR nie ma konieczności posiadania dodatkowych zabezpieczeń należności celno-podatkowych wynikających z transportu towaru przez terytorium danego państwa. Władze celne kolejnych krajów akredytują zamknięcia celne, nałożone w wyjściowym urzędzie celnym, które gwarantują nienaruszalność i tożsamość towarów. Ciężarówki mogą przejeżdżać przez graniczne urzędy bez konieczności kontroli ładunku, choć każdy urząd celny tranzytowy ma prawo skontrolować przewożony towar na dowolnym etapie tranzytu. Jeśli natomiast zajdzie konieczność przeładowania towarów, przy czynnościach przeładunkowych musi być obecny urzędnik sporządzający protokół.

Aby korzystać z procedury TIR, trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenie. Przewoźnik przed wydaniem pierwszego karnetu TIR jest zobligowany do złożenia w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych depozytu gotówkowego lub gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, jeżeli zabezpieczenie nie zostało złożone wcześniej w innej formie. W krajach Unii Europejskiej kwota zabezpieczenia wynosi 100 tys. euro.

Karnet TIR jest ważny 120 dni od dnia jego wydania posiadaczowi, do momentu zakończenia podróży i zamknięcia procedury TIR w końcowym urzędzie celnym.

Agencja celna Bial-Mich dysponuje wszystkimi narzędziami niezbędnymi do prawidłowego otwarcia procedury TIR.

Więcej o naszych usług agencji celnej TU