Nasza firma po raz kolejny przeprowadziła Badanie Satysfakcji wśród naszych klientów.
Wartość wskaźnika NPS, ku naszej ogromnej radości jest wyższa niż w roku poprzednim i wyniosła 61,4.
Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na wywiad i podzielenie się swoją opinią. Zapewniamy, że każda uwaga i komentarz są dla nas cenne i z każdej staramy się wyciągać wnioski na przyszłość.
Obiecujemy ciągłe doskonalenie naszych usług i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.
Chcemy być waszym kluczowym wyborem

Zespół Bial-Mich

Zaświadczenie Biostat