Często jesteśmy świadkami rozbieżnościami w nazewnictwie rodzajów przewozów w branży transportowej. Zdarza się tak, że pojęcia opisujące transporty o odmiennej specyfice realizacji, omylnie nazywane są podobnie.

Dobrym przykładem tego typu błędów jest tożsamo używane pojęcie transportu multimodalnego i intermodalnego.

Transport multimodalny – jest określeniem przewozów towarów, z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi lub rodzaju transportu. Przy wykonywaniu tego typu przewozów, dopuszcza się również możliwość zmiany jednostki ładunkowej. Przykładem tego typu manipulacji, może być dekonsolidacja kontenera kolejowego na magazynie przeładunkowym, po czym wykonanie załadunku na ciągnik siodłowy z naczepą typu plandeka i finalny odwóz do odbiorcy przesyłki.

Transport multimodalny, dzieli się jednak na co najmniej dwie, najczęściej używane podkategorie, który różnią się od siebie:

1/ Transport intermodalny – który charakteryzuje wykorzystanie więcej niż jednego rodzaju transportu, natomiast przy zachowaniu tej samej jednostki ładunkowej. Przykładem może być kontener kolejowy, przeładowywany na ciągnik siodłowy z podwoziem podkontenerowym.

2/  Transport kombinowany – podobnie jak intermodal, realizowany jest wyłącznie przy zachowaniu tej samej jednostki ładunkowej, natomiast charakteryzuje go wykorzystanie więcej niż jednej gałęzi transportu. Przykładem może być, kontener morski, przeładowywany na ciągnik siodłowy z podwoziem podkontenerowym.

Realizując transporty z wykorzystaniem w/w transportów, dokonuje się wiele operacji transportowo-przeładunkowych, których nazewnictwo często bywa źle definiowane.

Jednym z przykładów powyższych, jest cross-docking – czyli dystrybucja towarów jednolitych, bądź tożsamych, natomiast po uprzedniej konsolidacji, konfekcjonowaniu oraz uformowaniu jednostek ładunkowych. Przykładem tego typu operacji może być wspomniana przy transporcie multimodalnym, dekonsolidacja kontenerów.

Po otwarciu kontenera, towar jest rozładowywany, segregowany i konfekcjonowany. Kolejno tworzone są jednostki ładunkowe, które są odpowiednio pakowane, zabezpieczane i przygotowane do wysyłki. Nierzadko zdarza się, że odbiór (często jednolitego) towaru z kontenera, realizuje kilka samochodów ciężarowych, wysyłanych w zupełnie inne kierunki.

 

Warto odróżnić:

Gałęzie transportu: lądowy, wodny, powietrzny

Rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, morski, śródlądowy, lotniczy, przesyłowy, etc.