W dniach 3-6 grudnia 2019 r w naszej firmie zostało przeprowadzone badanie SQAS, w trakcie którego firma Bial-Mich uzyskała wynik 75%.

Uzyskany wynik to duża satysfakcja ale również wyzwanie, żeby ciągle doskonalić zachodzące procesy  i nie zawieść zaufania, którym zostaliśmy obdarzeni.

Samo badanie SQAS jest narzędziem, które pozwala na przeprowadzenie obiektywnej i jednolitej oceny systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem.

Kwestionariusz dostosowany jest do różnych typów aktywności związanych z logistyką lądową oraz dystrybucji chemicznej i obejmuje m.in. takie obszary jak:

  • zarządzanie;
  • bezpieczeństwo;
  • zdrowie i środowisko;
  • sprzęt;
  • działania administracyjne i operacyjne;
  • ochronę i zabezpieczenia oraz
  • inspekcję terenu (sprawdzenie aspektów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego).

Naszym celem od początku istnienia firmy jest ciągłe doskonalenie, zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług oraz zwiększenie bezpieczeństwa podczas realizowanych przewozów.

Udział w badaniu SQAS jest bardzo cennym doświadczeniem, które z pewnością otwiera oczy na wiele aspektów w procesie logistycznym. Ta świadomość jest naszym codziennym motywatorem do dalszej pracy w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług oferowanych przez Bial-Mich.

 

Zobacz raport badania SQAS