Transport przesyłek w większości przypadków odbywa się przy pomocy palet albo kontenerów. Jeśli jednak masa lub wymiary załadunku uniemożliwiają przewóz w standardowych warunkach, należy zorganizować transport wielkogabarytowy. Czym charakteryzuje się ten rodzaj transportu i jakie są dostępne rozwiązania?

Transport wielkogabarytowy – co to takiego?

Transport wielkogabarytowy (transport ponadgabarytowy, transport ponadnormatywny) oznacza przewożenie ładunku razem z pojazdem, których wymiary albo masa przekraczają dopuszczone przez prawo maksymalne wartości. O transporcie wielkogabarytowym mówimy gdy ładunek razem z pojazdem przekraczają:

 • 16,5 m długości w przypadku ciągnika siodłowego z naczepą i 18,75 m w przypadku ciężarówki z przyczepą,
 • 2,55 m szerokości – dla zabudowy chłodniczej wartość ta wynosi 2,6 m,
 • 4 m wysokości,
 • 42 t wagi całkowitej – pod uwagę brana jest również waga kierowcy, paliwa i innych elementów.

Aby pojazd ponadgabarytowy mógł się poruszać po drogach, niezbędne jest zezwolenie. Transport ładunków ponadgabarytowych może odbywać się drogą lądową, morską lub powietrzną.

Transport wielkogabarytowy – najczęstsze ładunki

Przewóz ponadgabarytowy ma miejsce zawsze, gdy przekroczone zostaną ustawowe normy. Najczęściej dotyczy on ładunków, takich jak: 

 • maszyny budowlane,
 • sprzęt rolniczy,
 • sprzęt górniczy,
 • konstrukcje stalowe,
 • maszyny produkcyjne,
 • maszyny przemysłowe,
 • zbiorniki.

Kto może prowadzić pojazd z ładunkiem ponadgabarytowym?

Organizując przewozy ponadgabarytowe, trzeba zadbać o bezpieczeństwo zarówno ładunku, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Bardzo istotną rolę odgrywa kierowca, który odpowiada za cały proces transportu. Nie musi on posiadać dodatkowych uprawnień ani zezwoleń, wystarczy prawo jazdy kategorii C+E. Najczęściej tego rodzaju transport zlecany jest osobom doświadczonym, które mają na swoim koncie wiele pokonanych kilometrów. Ci, którzy chcieliby zostać pilotami transportu ponadnormatywnego, muszą posiadać prawo jazdy kat. B oraz ukończyć kurs kierowania ruchem drogowym.

Organizacja transportu ponadgabarytowego

Transport ładunków ponadnormatywnych wymaga odpowiedniego przygotowania. Niezbędne jest:

 • uzyskanie zezwolenia,
 • opracowanie trasy przejazdu,
 • ustalenie sposobu pilotażu,
 • zorganizowanie pojazdu albo zespołu pojazdów

Zezwolenia niezbędne w transporcie ponadnormatywnym

Chcąc zorganizować przewóz ładunków ponadgabarytowych, niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia. Za ich wydawanie odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy przewidują wydawanie zezwoleń w 3 kategoriach: II, III i IV. Różnią się one od siebie warunkami, jakie w konkretnym przypadku trzeba spełnić. Bardzo istotne jest uzyskanie niezbędnych dokumentów jeszcze przed rozpoczęciem procedury transportowej. Każde zlecenie na tego rodzaju transport musi być potraktowane indywidualnie, gdyż wymaga dopełnienia innego typu formalności.

Jak przebiega proces transportu wielkogabarytowego?

Transport ponadnormatywny rozpoczyna się przygotowaniem ładunku. Oczywiście, wcześniej konieczne będzie dopełnienie formalności natury urzędowo-prawnej. Bardzo istotne jest odpowiednie zabezpieczenie przewożonych materiałów, w zależności od ich rodzaju. Następnie ładunek umieszczony zostaje w specjalnym pojeździe, który umożliwia transport ponadgabarytowy. W trakcie przejazdu kierowca musi przestrzegać zasad ruchu drogowego oraz tych, które związane są z przewozem wielkogabarytowym. Procedurę wieńczy rozładowanie towaru w miejscu docelowym.

Jakie są korzyści z transportu wielkogabarytowego?

Transport ładunków ponadnormatywnych umożliwia przewożenie tych, które nie spełniają norm przewidzianych przez ustawodawcę. Umożliwia skrócenie czasu dostawy oraz bezpieczne operowanie ładunkami o dużej masie czy wymiarach. Należy pamiętać, że korzyści wynikające z transportu gabarytów można osiągnąć wyłącznie wtedy, gdy cała procedura przebiegnie bez zakłóceń. Warto więc skorzystać z oferty doświadczonych specjalistów. W naszej firmie proponujemy klientom wstępną konsultację, dzięki której wspólnie ustalimy wszelkie szczegóły, tak aby przewozy wielkogabarytowe były w pełni bezpieczne i terminowe.