Korzystając z usług firm transportowych, klient ma możliwość wyboru sposobu przewożenia towaru. W logistyce wyróżnia się przede wszystkim transport FTL oraz LTL, które różnią się między sobą w kilku istotnych kwestiach. Jakie są ich wady i zalety? Który rodzaj transportu wybrać w konkretnym przypadku?

Transport FTL – co to jest?

Skrót FTL to w wolnym tłumaczeniu „Full Truck Road”, czyli pełen załadunek ciężarówki. O tego rodzaju transporcie mówi się, jeśli klient korzystający z usług firmy zewnętrznej korzysta z całej dostępnej powierzchni jednego pojazdu ciężarowego. FTL – co to znaczy dla przewoźników i dla klientów? Stosunkowo prostą organizację całego procesu transportowego, gdyż przewoźnik ma obowiązek załadować towar, następnie dostarczyć go z punktu A do punktu B oraz ewentualnie rozładować. Umowa zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami – firmą transportową i klientem.

Transport FTL – zalety i wady

Główną zaletą transportu FTL jest szybka realizacja zlecenia. Przewoźnik przemieszcza się z miejsca startowego bezpośrednio do punktu docelowego, bez żadnych dodatkowych przystanków. Towar jest ładowany jednokrotnie, co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzeń czy nawet zniszczenia. W kontekście firm transportowych, zaletą transportu FTL jest niewielkie wyzwanie organizacyjne. Wadą są natomiast wysokie koszty – przedsiębiorca zobowiązany jest opłacić wynajem całej powierzchni ciężarówki, bez względu na to, czy rzeczywiście w pełni ją wykorzysta. W niektórych regionach firmy borykają się z problemem mniejszej dostępności ciężarówek, gdyż nie wszyscy przewoźnicy oferują ten rodzaj transportu.

Na czym polega transport LTL?

Transport LTL – co to znaczy? W przeciwieństwie do transportu FTL, przedsiębiorca wykupuje część powierzchni ładunkowej pojazdu. Transport LTL (Less Than Truck Load) częściej spotyka się pod nazwą transportu drobnicowego. W całym procesie biorą udział przynajmniej dwie firmy, choć ich liczba może być oczywiście o wiele większa. Z tego rodzaju usług transportowych chętniej korzystają firmy, które mają do przewiezienia niewielką ilość towaru.

Transport LTL – zalety i wady

Wśród zalet transportu LTL wymienia się:

 • niższe koszty,
 • możliwość skorzystania z usług różnych przewoźników,
 • możliwość przewozu towaru w opakowaniach jednostkowych,
 • niższe koszty magazynowania,
 • większą elastyczność dostaw.

Transport LTL wydaje się rozwiązaniem optymalnym, jednak ma też pewne wady. Największa z nich to dłuższy czas realizacji dostaw – trasa nie prowadzi bezpośrednio do odbiorcy, przewoźnik ma bowiem do dostarczenia wiele towarów w różnych rejonach. Problemem mogą okazać się przeładunki, w czasie których czasami dochodzi do uszkodzenia towaru. Transport LTL to z jednej strony sposób na wygenerowanie oszczędności, ale trzeba porównać konkretne oferty – czasami okazuje się, że nie jest on opłacalny, biorąc pod uwagę ewentualne ryzyko uszkodzenia towaru.

Transport FTL czy LTL – co wybrać?

Transport FTL i LTL to dwa różne rozwiązania, które sprawdzają się w innych przypadkach. Pierwszy z wymienionych zarezerwowany jest głównie dla:

 • towarów o krótkiej dacie przydatności do spożycia,
 • firm przekazujących duże ilości towaru do jednego kontrahenta,
 • towarów wymagających przechowywania w specjalnych warunkach,
 • firm transportujących towary o dużej masie.

Tymczasem transport LTL sprawdza się przy:

 • przesyłkach kurierskich,
 • handlu detalicznym,
 • dostaw do wielu odbiorców,
 • przewozu małogabarytowego.

Niektóre firmy korzystają wyłącznie z jednego rodzaju transportu, inne łączą je ze sobą, dostosowując do aktualnych potrzeb.

Wybór najlepszego rozwiązania

Wysyłka towaru wiąże się z koniecznością wyboru rodzaju transportu, jeśli firma korzysta z usług podmiotu zewnętrznego. Poszukując optymalnego rozwiązania, warto odpowiedzieć sobie na pytania:

 • jakiego rodzaju towar będzie transportowany,
 • czy towar wymaga przechowywania w specjalnych warunkach,
 • czy mamy do czynienia z towarem wrażliwym, łatwo ulegającym uszkodzeniu,
 • jaki budżet można przeznaczyć na usługi transportowe,
 • w jakim czasie ma zostać zrealizowana dostawa?

Jeśli przedsiębiorcy zależy na krótkim czasie realizacji dostawy, a jednocześnie dysponuje większym budżetem, warto wybrać transport FTL. Podobnie w przypadku, gdy przekazuje przewoźnikowi towary o specyficznych potrzebach. W pozostałych sytuacjach dobrze sprawdza się transport LTL, pozwalając oszczędzać. Ponadto łatwiej znaleźć przewoźnika, który oferuje tego rodzaju rozwiązanie. Podjęcie ostatecznej decyzji wymaga analizy potrzeb i wymagań towaru oraz przedsiębiorcy.