Magazynowanie towarów może mieć miejsce w ramach działalności jednego przedsiębiorstwa, ale coraz większym zainteresowaniem cieszą się usługi outsourcingowe w zakresie przyjmowania, składowania i wydawania towarów. Na czym polega proces magazynowania i w jaki sposób można go usprawnić?

Magazynowanie towarów – na czym polega?

Magazynowanie towarów to, zgodnie z definicją, proces albo zespół czynności, które mają na celu zarządzanie towarem od momentu przyjęcia aż do wydania. Obejmuje ono przede wszystkim sposób składowania towarów oraz prawidłowy przepływ ładunków. Magazynowanie może odbywać się w obrębie tej samej jednostki – ma to miejsce, jeśli firma dysponuje własnymi pomieszczeniami magazynowymi. Coraz większą popularnością cieszą się usługi magazynowe, w ramach których przedsiębiorcy mogą powierzyć towar do przechowywanie zewnętrznemu podmiotowi.

Podstawowe zasady magazynowania

Towary magazynuje się zgodnie z zasadą ABC, FIFO lub LIFO. Zgodnie z zasadą ABC, towary, które wydawane są najczęściej, trzeba umieścić w widocznym, dostępnym miejscu. Te, po które sięga się rzadziej, umieszcza się na dolnych półkach, a najrzadziej wybierane – na półkach górnych. Metoda LIFO zakłada, że najbliżej strefy pakowania znajdują się towary, które trafiły na magazyn jako ostatnie. Jej przeciwieństwem jest metoda FIFO, zgodnie z którą jako pierwsze wydawane są towary, które trafiły do magazynu najwcześniej. Wybór optymalnej metody magazynowania zależy w dużej mierze od profilu działalności przedsiębiorstwa oraz stosowanej polityki finansowej. Każda firma może wybrać inną metodą magazynowania, nie ma w tym względzie jakichkolwiek narzuconych schematów.

Rodzaje magazynów – jakie typy magazynów wyróżniamy?

Magazyn nie jest pojęciem jednolitym – wyróżnia się aż 4 ich rodzaje:

 • otwarty,
 • półotwarty,
 • zamknięty,
 • specjalny.

Magazyn otwarty służy do przechowywania towarów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Przyjmuje formę składowiska; w tej kategorii mieszczą się też terminale kontenerowe. Magazyn półotwarty służy przechowywaniu produktów wymagających dostępu do powietrza, natomiast zamknięty jest całkowicie zabudowany, może też posiadać pomieszczenia piwniczne. Magazyny specjalne znajdują zastosowanie w przypadku towarów wymagających szczególnych warunków przechowywania, na przykład owoców, paliwa czy leków.

Co powinno znaleźć się w magazynie?

Procesy magazynowania mogą być przeprowadzane wyłącznie w odpowiednio wyposażonych miejscach. Podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w każdym magazynie zamkniętym, to:

 • regały i meble.
 • nadstawki i pojemniki,
 • wózki transportowe,
 • owijarki,
 • drabiny i podesty,
 • paskowacze.

W przypadku magazynów specjalistycznych na wyposażeniu musi znaleźć się dodatkowo sprzęt, który umożliwi bezpieczne przechowywanie towarów o specyficznych potrzebach. Często są to lodówki oraz urządzenia do pomiaru temperatury.

Fazy procesu magazynowania

Magazynowanie towaru to proces, który składa się z 4 kolejnych faz:

 • przyjmowanie – na tym etapie towary są przyjmowane do magazynu; pracownik ma obowiązek udokumentować przyjęcie, sprawdzając, czy przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. Od tego momentu magazyn zewnętrzny przejmuje odpowiedzialność za powierzone mienie,
 • składowanie – towar należy umieścić na półkach bądź w innych miejscach w sposób uporządkowany. Składowanie może trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy,
 • kompletacja – polega na podjęciu odpowiedniej ilości towaru, tak aby była ona zgodna z zamówieniem odbiorcy,
 • wydanie – ostatnią fazą jest wydanie towaru odbiorcy, którym może być jego właściciel albo klient.

W uzasadnionych przypadkach można pominąć pewne etapy magazynowania, na przykład kompletację czy wydawanie. W ich miejscu pojawia się utylizacja, jeśli towar nie nadaje się do sprzedaży bądź dalszego użytku.

Co jest kluczem do sukcesu w magazynowaniu towarów?

Magazynowanie towaru to złożony proces, na którego sukces składa się wiele czynników. W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednią metodę magazynowania, celem osiągnięcia spodziewanych korzyści. Bardzo istotny jest układ magazynu, który pozwala na optymalne rozmieszczenie towarów. Magazyny to miejsca, w których proces automatyzacji powinien przebiegać sprawnie, celem usprawnienia pracy. Dużą rolę odgrywają w tym zakresie systemy magazynowe, dzięki którym łatwiej zarządzać towarami. Czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest także uporządkowanie magazynu. Im większy ład w zakresie rozkładu towarów, im mniej zalegających rzeczy wokoło, tym łatwiej zarządzać nawet dużymi powierzchniami. W tym celu można skorzystać z grupowania tematycznego albo zastosować inną strategię, dzięki której łatwiej odnaleźć się wśród licznych towarów. Magazyn musi być miejscem, w którym wszystko działa sprawnie, bez żadnych wątpliwości czy zarzutów, co gwarantuje bezpieczeństwo towarom.