1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca w Polsce tzw. pakiet VAT dla e-commerce. Od tego dnia każdy odbiorca przesyłek pochodzących spoza Unii Europejskiej, np. z Wielkiej Brytanii czy Chin, musi zapłacić należności celno-podatkowe. Nowe prawo ujednolica procedury i zasady obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Po zmianach przepisów Poczta Polska wyręcza odbiorców przesyłek spoza UE (listów z towarami, jak i paczek) o wartości do 150 euro. Podlegają one opodatkowaniu VAT, ale są zwolnione z opłat celnych.

Po dotarciu przesyłki do Polski Poczta Polska dokonuje na rzecz odbiorcy elektronicznego zgłoszenia celnego, które następnie zostaje przesłane do obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową systemu AIS/e-COMMERCE. Na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu KAS oblicza należności podatkowe, które Poczta Polska jest zobowiązana pobrać i odprowadzić do KAS. Po dopuszczeniu do obrotu towarów znajdujących się w przesyłce wydaje ją do doręczenia adresatowi.

Przesyłki o wartości powyżej 150 do 1000 euro podlegają zarówno podatkowi VAT, jak i opłatom celnym. W tym przypadku należy w placówce Poczty Polskiej udzielić jej pełnomocnictwa do wykonania zgłoszenia celnego. Osoba fizyczna musi wówczas okazać dowód osobisty, natomiast osoba prawna dostarczyć numery NIP, REGON oraz EORI.

 

Przesyłki spoza Unii Europejskiej o wartości powyżej 1000 euro

Poczta Polska nie może dokonywać zgłoszeń celnych, jeśli wartość towaru w przesyłce przekracza 1000 euro, a także, gdy przesyłka zawiera towary akcyzowe oraz towary objęte ograniczeniami lub zakazami obrotu (są to m.in. lekarstwa, środki ochrony roślin i broń).

Przesyłki spoza Unii Europejskiej o wartości powyżej 1000 euro należy zgłosić samodzielnie lub przy pomocy agenta celnego. W agencji celnej Bial-Mich szybko i skutecznie zajmujemy się zgłaszaniem przesyłek spoza UE (Chin, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i innych krajów), zarówno zamówień e-commerce, jak i przesyłek prywatnych o wartości wyższej niż 1000 euro.

 

Przesyłki spoza Unii Europejskiej o wartości poniżej 45 euro

Po wejściu w życie nowych przepisów w dalszym ciągu można skorzystać ze zwolnienia z cła i VAT, gdy wartość przesyłki nie przekracza 45 euro i jest ona wysłana przez osobę fizyczną do osoby fizycznej. Taka przesyłka musi mieć charakter okazjonalny i zawierać towary stanowiące prezent. Podlega ona dodatkowo bardzo ważnemu ograniczeniu: przesyłka-prezent, za którą nie chcemy płacić należności podatkowo-celnych, nie może zawierać towarów akcyzowych, np. alkoholu, perfum czy wyrobów tytoniowych w ilościach przekraczających dozwolone przepisami.