Odprawa towarów powracających jest tematem wymagającym sporej wiedzy zarówno od importera jak i agencji celnej. Są to bowiem towary nieunijne (krajowe), które posiadały status towaru unijnego, ale utraciły go na skutek wyprowadzenia poza unijny obszar celny. Co zatem warto wiedzieć o towarach powracających w kontekście zwolnienia z należności celnych przywozowych?

Po zmianach przepisów Poczta Polska wyręcza odbiorców przesyłek spoza UE (listów z towarami, jak i paczek) o wartości do 150 euro. Podlegają one opodatkowaniu VAT, ale są zwolnione z opłat celnych.

Po dotarciu przesyłki do Polski Poczta Polska dokonuje na rzecz odbiorcy elektronicznego zgłoszenia celnego, które następnie zostaje przesłane do obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową systemu AIS/e-COMMERCE. Na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu KAS oblicza należności podatkowe, które Poczta Polska jest zobowiązana pobrać i odprowadzić do KAS. Po dopuszczeniu do obrotu towarów znajdujących się w przesyłce wydaje ją do doręczenia adresatowi.

Przesyłki o wartości powyżej 150 do 1000 euro podlegają zarówno podatkowi VAT, jak i opłatom celnym. W tym przypadku należy w placówce Poczty Polskiej udzielić jej pełnomocnictwa do wykonania zgłoszenia celnego. Osoba fizyczna musi wówczas okazać dowód osobisty, natomiast osoba prawna dostarczyć numery NIP, REGON oraz EORI.

Najistotniejszą informacją dotyczącą towarów powracających jest fakt, że mogą być ponownie wprowadzone do Polski, dopuszczone do obrotu na polskim obszarze celnym i być zwolnione z należności celnych przywozowych. Jest jednak jeden podstawowy warunek zwolnienia – od daty wyprowadzenia towarów powracających do daty ponownego ich wprowadzenia nie może minąć więcej czasu niż trzy lata. Wprawdzie istnieją szczególne okoliczności, w których trzyletni okres może zostać przez organy celne wydłużony, ale jak dotąd takie przypadki praktycznie nie miały miejsca. Równie istotnym warunkiem wpływającym na zwolnienie z opłat celnych towarów powracających jest zastrzeżenie, że powinny one wrócić w takim stanie, w jakim zostały wywiezione. 

 

Zwolnienie z należności przywozowych – co, kto, jak?

Wokół towarów powracających narosło wiele nieporozumień, dlatego poniżej wyjaśniamy jak z towarami powracającymi i związanym z nimi zwolnieniem z opłat celnych przywozowych, postępować w praktyce. Po pierwsze zwolnienie z cła jest związane z towarem, dlatego przysługuje ono każdemu importerowi towarów powracających (nie tylko eksporterowi – do eksportera ograniczone jest zwolnienie z podatku VAT). Zgłoszenia towaru powracającego dotyczącego dopuszczenia go do obrotu, można dokonać w każdym urzędzie celnym. W tym celu trzeba wypełnić formularz INF3, czyli dokument informacyjny dotyczący danego towaru powracającego, wystawiany podczas wywozu towaru. Na dokumencie należy wpisać tak zwane „cechy” produktu czyli symbole, na podstawie których można towar zidentyfikować, podając np. numery seryjne urządzenia czy dodatkowo załączając jego zdjęcie.  

Z dokumentu INF3 musi wynikać, że towar, który wraca, jest tym samym towarem, który został wcześniej wywieziony. Agencja celna, która dokonuje odprawy celnej, określa to jako „zwrot towaru”, natomiast dokument INF3 pomaga w udowodnieniu tego faktu. Cała procedura powinna zakończyć się zwolnieniem z należności celnych.

Więcej informacji na temat towarów powracających znajduje się w dziale II kodeksu celnego w art. 191-193 oraz w art. 203 Unijnego Kodeksu Celnego.