Cross-docking to nowy model magazynowania towarów, który cieszy się zainteresowaniem zwłaszcza wśród właścicieli małych i średnich sklepów internetowych. Co warto wiedzieć na jego temat? Dlaczego cross-docking cieszy się rosnącą popularnością? Sprawdź teraz!

Cross-docking ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala ograniczyć koszty związane z użytkowaniem magazynów i zmniejszyć czas realizacji zamówień. Zobacz, jak to działa w praktyce.

Czym jest cross-docking?

Cross-docking jest metodą dystrybucji towarów w taki sposób, aby wyeliminować etap ich długotrwałego składowania w magazynach. Zgodnie z tym modelem produkty dostarczane do centrum od razu są kompletowane zgodnie z zamówieniami klientów, a następnie wysyłane pod wskazany adres.

Metoda ta ma wiele zalet – pozwala ograniczyć koszty związane z użytkowaniem magazynów i zmniejszyć czas realizacji zamówień.

Cross-docking a tradycyjny model łańcucha dostaw

Tradycyjny model łańcucha dostaw zakłada składowanie wyprodukowanych towarów w magazynie. W takim obiekcie zwykle znajduje się zapas produktów, które po złożeniu zamówienia są z niego wyjmowane, kompletowane i wysyłane do klienta.

Od momentu produkcji towaru po dostarczenie go do odbiorcy często mija nawet kilka miesięcy. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku produktów, które mają ograniczony okres ważności. Cross-docking pozwala wyeliminować etap magazynowania i kompletowania zamówień. Zgodnie z nim towary dostarczane do centrum przeładunkowego od razu są odpowiednio dzielone, pakowane i przekazywane przewoźnikowi, który transportuje je do klientów detalicznych.

Cross-docking ma to do siebie, że wymaga perfekcyjnej koordynacji pracy dostawców, kierowników magazynowych, firm kurierskich oraz klientów końcowych.

Etapy i procesy logistyczne w modelu cross-docking

Model cross-docking jest znacznie mniej skomplikowany niż tradycyjna metoda wysyłki towarów od producenta do docelowego klienta. Proces ten składa się jedynie z trzech kroków: dostawy towaru do centrum przeładunkowego, sortowania i przekazania produktów do dostawy oraz odbioru zamówienia przez klienta.

Pomija się w nim etap magazynowania ładunków, włącznie z koniecznością ich umieszczenia w magazynie oraz wyjęcia w celu wysyłki.

Dostawa przesyłek

W modelu cross-docking producent dostarcza wyprodukowane towary do odpowiedniego centrum przeładunkowego. W takim miejscu są one odbierane przez wyznaczonych do tego pracowników. Osoby te kontrolują ilość dostarczonych towarów i ich zgodność z listami przedstawionymi przez producenta.

Transport towarów może odbywać się z wykorzystaniem własnego transportu producenta, przewoźnika lub zewnętrznej firmy. Przyjęcia towarów od dostawców muszą być odpowiednio planowane. Współpraca pomiędzy producentami a pracownikami centrów przeładunkowych powinna przebiegać zgodnie z dokładnym harmonogramem, by nie doprowadzić do przestojów i problemów z kompletacją zamówień. Te same firmy odpowiadają bowiem za sortowanie i wysyłanie towarów pochodzących z wielu sklepów internetowych.

Sortowanie

Towary trafiające do magazynów typu cross-docking muszą przejść odpowiednie sortowanie, zwłaszcza gdy dostawca zajmuje się produkcją wielu różnych towarów. Możliwe jest posegregowanie ich poprzez stworzenie całych palet z mniejszych jednostek lub odwrotnie. Zajmuje się tym personel pracujący w centrum przeładunkowym. Działania są jednak zaplanowane w taki sposób, aby możliwe było zminimalizowanie udziału operatorów.

W tym miejscu następuje też kontrola jakości. Jej celem jest sprawdzenie, czy w trakcie transportu do centrum przeładunkowego nie doszło do uszkodzenia produktów. Odpowiednia segregacja ładunków trafiających do magazynu cross-docking pozwala na znacznie łatwiejsze i szybsze kompletowanie zamówień. Przekłada się to bezpośrednio na czas, jaki upływa od momentu produkcji, aż po odbiór przesyłki przez klienta docelowego.

Przekazanie do dostawy

Posortowane towary są kompletowane zgodnie z zamówieniami wskazanymi przez producenta. Następnie są pakowane i przekazywane przewoźnikowi, który odpowiada za ich dostarczenie do odbiorcy. Na tym etapie towar opuszcza magazyn cross-dockingowy.

Odbiór przesyłki

Przesyłki są dostarczane do miejsca wskazanego przez producenta. Może to być kolejna firma zajmująca się ich obróbką lub dystrybucją czy konsument, który złożył zamówienie. Towary wysyłane w ramach modelu cross-docking trafiają do klienta znacznie szybciej niż te obsługiwane w sposób tradycyjny.

Cross-docking – odpowiedź na potrzeby e-commerców

Cross-docking cieszy się dużą popularnością ze względu na fakt, że jest uniwersalnym rozwiązaniem. Możliwe jest dostosowanie go do potrzeb danego przedsiębiorstwa w zależności od produkowanych przez nie towarów. W ramach tego procesu etapy są planowane indywidualnie. Tylko wtedy możliwe jest zachowanie efektywności prowadzonych działań.

Do dostępnych typów cross-dockingu można zaliczyć:

  • cross-docking palet – dostawca przygotowuje całe palety towarów, które trafiają do klienta docelowego w tej samej formie. Na paletach umieszcza się jeden rodzaj produktów. Obsługa magazynowa zgodna z modelem cross-docking polega na przyjęciu, weryfikacji i przekazaniu ładunku do przewoźnika;
  • cross-docking skompletowanych zamówień – niektórzy dostawcy decydują się na samodzielne skompletowanie zamówień, zanim trafią one do magazynu cross-dockingowego. Najczęściej ma to miejsce w sytuacji, gdy w paczce ma znaleźć się kilka różnych towarów. Pracownicy prowadzący przeładunek kompletacyjny weryfikują zgodność przesyłek i ich stan, a następnie przekazują przewoźnikom, którzy dowożą zamówienia do klientów końcowych;
  • cross-docking kompletacja w punkcie przeładunkowym – kompletacja zamówień jest dokonywana w centrum przeładunkowym. Pracownicy takiego miejsca sprawdzają, sortują i łączą produkty w odpowiednie pakiety. Następnie zapakowane przesyłki są przekazywane kurierom odpowiedzialnym za ich dostawę do klientów docelowych.

Zalety i wady cross-dockingu

Do największych zalet metody cross-dock można zaliczyć redukcję kosztów związanych z magazynowaniem towarów czy zachowanie płynności łańcucha dostaw. Ten model pozwala ograniczyć czas oczekiwania klientów docelowych na przesyłkę. Odpowiednio zaplanowany umożliwia wyeliminowanie wielu błędów. Firmy korzystające z tej metody mogą zrezygnować z budowy lub wynajmu przestrzeni magazynowej.

Cross docking w e-commerce ma jednak kilka wad. Wymaga odpowiedniego sprawdzenia wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów. Firmy te muszą być rzetelne i wypełniać swoje zadania zgodnie z ustaleniami. W razie błędu w którymkolwiek momencie dochodzi do zaburzenia łańcucha dostaw.

Kto powinien skorzystać z usług cross-dockingu?

Cross-docking jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie chcą inwestować we własne magazyny. To świetny wybór przede wszystkim dla małych i średnich sklepów internetowych. Pozwala ograniczyć czas oczekiwania na przesyłkę oraz zaoferować klientom niższą cenę produktów i dostawy. Ta metoda nie sprawdzi się jednak w sytuacji, gdy właściciel firmy chce mieć kontrolę nad całym łańcuchem transportowym od A do Z.