Jeden z najważniejszych aspektów determinujących wybór przewoźnika bądź spedytora do obsługi
przewozu stanowi niezmiennie bezpieczeństwo. Chociaż w praktyce na pytanie „co jest dla klienta
najważniejsze” usłyszymy „cena”, to jeśli miałby wybierać pomiędzy najniższą ofertą a bezpieczną
transakcją, niemal zawsze wybierze tą drugą opcję. Czytaj więcej…