Przewóz towarów pomiędzy krajami unijnymi oraz państwami unijnymi i państwami EFTA, tj. Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Lichtensteinem oraz Turcją, Serbią i Macedonią, musi odbywać się w procedurze tranzytu.

Istnieją dwa rodzaje wspólnej procedury tranzytowej:

  • procedura T1, stosowana głównie w przypadku przemieszczania towarów nie wspólnotowych;
  • procedura T2, stosowana w przypadku przewozu towarów wspólnotowych z jednego miejsca na obszarze celnym Wspólnoty do innego, przez obszar jednego państwa EFTA lub większej ich liczby.

Procedury tranzytowe są konieczne zarówno w transporcie towarów wspólnotowych, jak i niewspólnotowych. Dzięki nim służby celne mogą zyskać skuteczną kontrolę nad przewożonymi ładunkami. Za niedopełnienie tych procedur grożą wysokie kary.

 

Procedura wspólnotowego tranzytu wewnętrznego (T2)

Dokument celny T2 wystawiamy wtedy, gdy ładunek jest przewożony z jednego miejsca do drugiego na obszarze celnym Unii Europejskiej, ale po drodze transport przebiega przez państwo lub państwa, które nie są członkami Wspólnoty (taki towar nie zmienia swojego statusu celnego).

Procedurę T2 stosuje się tylko przy transporcie lądowym (nie dotyczy ona transportu morskiego ani lotniczego). Warto o tym pamiętać w przypadku przepraw promowych na terenie Unii Europejskiej – konieczne jest wtedy zastosowanie innej procedury celnej.

Przy przewozach towarów z zastosowaniem dokumentów tranzytowych T2, w szczególności przy podziale, przeładunku lub zestawianiu przesyłek, towary nie mogą być doładowywane, wyładowywane lub zamieniane.

 

Szybka i prosta procedura tranzytowa

Wszelka dokumentacja tranzytowa powinna być poprawnie wypełniona, by nie narażać kierowców na ryzyko opóźnień. A im szybciej dokonamy niezbędnych procedur tranzytowych, tym więcej czasu będą mogli zaoszczędzić!

Do sporządzenia dokumentu T2 potrzebne są:

  • CMR,
  • faktura handlowa lub faktura pro forma,
  • specyfikacja lub packing list,
  • odprawa eksportowa (EX),
  • świadectwo weterynaryjne, sanitarne, fitosanitarne lub inne, jeżeli są wymagane,
  • świadectwo pochodzenia towaru, jeżeli było wystawione.

Dokument T2 musi być przewożony wraz z towarami i przedstawiany w każdym urzędzie tranzytu, a po przybyciu towaru do miejsca przeznaczenia powinien zostać przedstawiony w urzędzie przeznaczenia lub ewentualnie upoważnionemu odbiorcy (jeżeli stosowana jest procedura uproszczona).