T1 to procedura unijnego tranzytu zewnętrznego. Stosujemy ją w przypadku przemieszczania się towarów nieunijnych, a powoduje zawieszenie należności celnych przywozowych na czas jej trwania. Dokument T1 zapewnia widoczność ilości i wartości towaru podczas transportu pomiędzy dwoma urzędami celnymi.

Towary nieunijne to wyroby, których nie wytworzono bądź uzyskano na obszarze celnym Unii Europejskiej. Zalicza się do nich również produkty z kraju trzeciego, które jeszcze nie zostały wprowadzone do obrotu na terenie UE.

Wystawienie T1 zaczyna się w momencie złożenia zgłoszenia tranzytowego w urzędzie celnym wyjścia. Kończy się przedstawieniem towaru w stanie niezmienionym, z nienaruszonymi zamknięciami celnymi wraz z towarzyszącym zgłoszeniem tranzytowym w urzędzie celnym przeznaczenia.

Zgłoszenia celne tranzytowe obsługiwane są za pomocą systemu NCTS2. System ten dotyczy zgłoszeń elektronicznych wysyłanych przez podmioty gospodarcze. Umożliwia komunikację pomiędzy nimi i administracją celną oraz wymianę informacji pomiędzy urzędami celnymi wyjścia, tranzytu i przeznaczenia.

Agencja celna Bial-Mich dysponuje wszystkimi niezbędnym narzędziami do prawidłowej obsługi tej procedury.

Przekazy celne T1 są otwierane i zamykane bezpośrednio w terminalach – dotyczy to CTA,CTB,CTT oraz Eurogate. Jedynie w przypadku rewizji celnej czy skanowania CPA należy udać się do urzędu celnego, ponieważ wymagane są wtedy dodatkowe dokumenty. W każdym z terminali będzie obecna jednostka urzędu celnego.

Chcesz wiedzieć więcej o usługach naszej agencji celnej? Kliknij tu: www.bialmich.com/agencjacelna