Uzyskanie unijnego numeru REX, a wraz z nim – statusu upoważnionego eksportera, niesie ze sobą wiele korzyści. Niektóre z nich to możliwość korzystania z preferencji taryfowych, które wynikają z umów zawartych przez Unię Europejską z krajami trzecimi, a także odroczenie płatności dotyczących cła i podatku. Co zatem warto wiedzieć o systemie REX, czyli Rejestrze Europejskich Eksporterów?

Celem systemu REX (ang. Registered Exporter System) jest dokumentowanie pochodzenia towarów przez eksporterów, którzy zostali zarejestrowani w tym systemie. To swoisty system certyfikacji pochodzenia towarów oparty na zasadzie samocertyfikacji, czyli sporządzaniu przez eksporterów i ponownych nadawców specjalnych oświadczeń o pochodzeniu towarów. W wyniku rejestracji w systemie REX otrzymują oni status upoważnionego eksportera (zarejestrowanego eksportera). Umożliwia on posługiwanie się numerem REX, co wiąże się z wieloma korzyściami celnymi, do których należą (oprócz już wspomnianych): brak konieczności fizycznego przedstawienia towaru w oddziale celnym, mniejsza liczba kontroli dokumentów w porównaniu do innych eksporterów, szybsze zwolnienie środka transportu i przewożonych towarów. System REX działa w ramach Ogólnego Systemu Preferencji Celnych Unii Europejskiej (GSP) od 1 stycznia 2017 roku.

 

Jak uzyskać numer REX?

O uzyskanie numeru REX mogą starać się zarówno przedsiębiorcy, którzy chcą samodzielnie sporządzać deklaracje pochodzenia towarów, jak i firmy będące ponownym nadawcą towarów i chcą sporządzać zastępczy dowód ich pochodzenia. Procedura uzyskania numeru REX przez polskiego przedsiębiorcę wygląda następująco: należy złożyć wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (wydział Centralnej Rejestracji) i dołączyć do niego wykaz pozycji lub działów towarów, które kwalifikują się do preferencyjnego traktowania. Wniosek o rejestrację w systemie REX można złożyć internetowo na portalu dla przedsiębiorców. Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorca otrzyma informację zwrotną o nadaniu numeru REX. Rejestracja ważna jest bezterminowo, ale może zostać cofnięta w szczególnych przypadkach (m.in. zaprzestanie wywożenia towarów, nieprawdziwe informacje w oświadczeniach). Warto dodać, że konieczne jest również posiadanie numeru EORI, czyli numeru Systemu Wspólnotowego Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, który jest wymagany podczas odprawy celnej. Można go otrzymać przez wypełnienie odpowiedniego wniosku dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych (PUESC).

 

Do czego potrzebny jest numer REX?

Numer REX jest  wykorzystywany w sytuacji wywozu produktów pochodzących z UE, które mają być wykorzystane w ramach kumulacji dwustronnej dla celów GSP. Ponadto jest on potrzebny do sporządzania zastępczego oświadczenia o pochodzeniu produktów w celu ponownego ich wysłania na obszarze celnym UE a w szczególnych przypadkach – do Norwegii, Szwajcarii lub Turcji. Numeru REX używa się również w celu udokumentowania pochodzenia produktów w przypadku ich wywozu z UE do krajów, które zawarły z UE umowy preferencyjne.

 

Czy numer REX jest obowiązkowy?

W bazie eksporterów REX muszą zarejestrować się wszyscy unijni eksporterzy, którzy chcą wywozić produkty do Wielkiej Brytanii na warunkach preferencyjnych. Podanie w oświadczeniu numeru REX jest obowiązkowe w przypadku przesyłek, których wartość przekracza 6000 euro. Przesyłki jednostkowe o wartości poniżej tej kwoty nie wymagają rejestracji w systemie REX. Warto podkreślić, że posługiwanie się numerem REX przez eksportera potwierdza preferencyjne pochodzenie wysyłanego towaru. Jest to jednoznaczne z możliwością korzystania z preferencji celnych dla towarów importowanych do kraju korzystającego.

Dowiedz się więcej na temat usług oferowanych przez Agencję Celną Bial-Mich TU.