Kolejnym naszym krokiem do ciągłego doskonalenia jest przygotowanie naszej organizacji do przewozu farmaceutyków. Skrupulatnie przeanalizowaliśmy cały nasz System Zarządzania Jakością i dostosowaliśmy go do wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Cały personel z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w serii szkoleń, zwiększając swoją wiedzę i zdobywając nowe kompetencje.

9 września 2020 r odbył się Audyt Zewnętrzny przeprowadzony przez LLC Certification pod kątem zgodności procedur i procesów w firmie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

W wyniku przeprowadzonych działań nie stwierdzono żadnych niezgodności podczas audytu certyfikacyjnego i uhonorowano naszą firmę Certyfikatem DPD/GDP w zakresie: Świadczenie usług spedycyjnych.

Z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem podchodzimy do tak odpowiedzialnych tematów jak transport produktów leczniczych, mając na względzie bezpieczeństwo całego procesu i przede wszystkim finalnego odbiorcy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w tym zakresie.