CMR to skrót oznaczający międzynarodowy samochodowy list przewozowy. Nazwa tego dokumentu pochodzi od „Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route”, co tłumaczy się z jęz. francuskiego jako „Konwencję o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów”.

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy dotyczącej przewozu. Ułatwia on pracę służb celnych i zabezpiecza towar na czas drogi, a także umożliwia wydanie towaru właściwej osobie.

 

Posługiwanie się międzynarodowymi listami przewozowymi jest jednym z obowiązków firm transportowych, które realizują zlecenia zagraniczne.

Choć przepis art. 5 ust. 1 konwencji CMR mówi o 3 egzemplarzach, list przewozowy zazwyczaj wystawiany jest w 4, różniących się kolorem egzemplarzach.

Pierwszy egzemplarz – koloru czerwonego – jest przeznaczony dla nadawcy.

Drugi egzemplarz – koloru niebieskiego – towarzyszy przesyłce i jest przeznaczony dla odbiorcy.

Trzeci egzemplarz – koloru zielonego – jest wystawiany dla przewoźnika.

Egzemplarz czwarty – koloru czarnego – służy celom administracyjnym.

Wypełniając list przewozowy, należy uwzględnić wszystkie obowiązkowe elementy wymienione w ustawie, a w razie konieczności uzupełnić je o inne dane, które strony uznają za potrzebne. Ponieważ poszczególne egzemplarze listu przewozowego są samokopiujące, nie ma potrzeby kilkukrotnego wpisywania tych samych wzmianek do poszczególnych egzemplarzy listu przewozowego.

Zawartość listów przewozowych może się nieco od siebie różnić. W większości przypadków najważniejsze elementy listu przewozowego to:

 • oznaczenie przewoźnika,
 • dane nadawcy,
 • oznaczenie odbiorcy,
 • oznaczenie pojazdu,
 • określenie rodzaju ładunku, jego wartości pieniężnej i gabarytów,
 • znaki umożliwiające identyfikację ładunku,
 • informacje o sposobie opakowania i stanie ładunku,
 • informacje o miejscu załadunku i wyładunku,
 • oznaczenie opłat frachtowych,
 • instrukcje dotyczące czynności celnych,
 • data i miejsce wystawienia,
 • podpis przewoźnika.

Jeżeli ustawodawstwo krajowe, w którym wystawiono list przewozowy, na to zezwala, podpisy na egzemplarzach mogą być wydrukowane, a także zastąpione przez stemple nadawcy i przewoźnika.

Przy wypisywaniu międzynarodowego listu przewozowego niezwykle ważna jest dokładność. Ewentualne pomyłki czy nawet zagubienie dokumentu mogą się wiązać się ze wstrzymaniem lub cofnięciem transportu – aż do czasu dostarczenia przez nadawcę danych, które pozwolą na jego weryfikację.